Landsbygdsnätverket
Landet lär-logotyp

Landet lär

Landet lär är serie med webbinarier för att samla kunskap om Sveriges landsbygder och kustsamhällen.

Ett webbinarium är ett seminarium fast på webben där du som deltagare dessutom har möjligheten att ställa frågor under tiden. Våra Landet lär-webbinarier genomförs på tisdagar mellan 12:00 till 12:45. Alla avsnitt spelas också in så att du kan titta på dem i efterhand. Alla inspelningar hittar du längre ner på sidan.

Vill du lämna förslag till kommande webbinarier? Skicka ett mail till följande mejladress: sara.uddemar@jordbruksverket.se

Teknisk information

Webbinariet genomförs i verktyget Zoom. Du som deltagare kommer varken synas eller höras under webbinariet men du kommer att kunna ställa frågor till föreläsaren i en chatt. Frågorna läses sedan upp av programledaren.

Om du har möjlighet, ladda gärna ner Zoom-klienten till din dator inför webbinariet. Detta för att få bästa möjliga webbinarieupplevelse. Om du inte kan eller vill ladda ner klienten går det också att delta via webbläsare, men med vissa begränsningar.

 

Kommande avsnitt

Kollagebild. I bakgrunden syns en butik längs en väg. Till höger finns en porträttbild på Camilla Jägerhem och till vänster finns Landet lärs-logotyp

#47 Vad funkar här? Om framgångsrikt servicearbete i hela landet - 2 februari


Hur får man till ett framgångsrikt servicearbete? Och hur ser man till att resultatet blir långsiktigt? I webbinariet den 2 februari presenterar Camilla Jägerhem Tillväxtverkets formel för utveckling av kommersiell service i landsbygder.

Läs mer och anmäl dig på den här sidan.öppnas i nytt fönster

Inspelade avsnitt

#46 Så möter vi samhällets utmaningar: Om social innovation i teori och praktik

Kan sociala innovationer vara lösningen på våra samhällsutmaningar? Och hur kan olika samhällsaktörer mobiliseras för detta? I det här webbinariet presenterar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, aktuella forskningsresultat och praktiska exempel på sociala innovationer.

Malins presentation som PDFPDF

#45 Förslag på åtgärder i den strategiska planen

I det här extrainsatta webbinariet föreläser Andreas Mattisson om Jordbruksverkets förslag till åtgärder i den strategiska planen för nästa periods jordbrukspolitik (CAP).

Andreas presentation som PDFPDF

Läs hela förslaget på Jordbruksverkets webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

#44 Hur kan vi mötas? Om civilsamhället och det offentliga i samverkan

Hur kan civilsamhället och offentliga aktörer bli bättre på att nå varandra? Och hur kan det i sin tur bidra till landsbygdsutveckling? I det här webbinariet presenterar Elisabet Johansson MUCF:s nya modell för samverkan.

Elisabets presentation som PDF.PDF

#43 Bjud in! Om att stärka ungdomsperspektivet

Hur kan vi ta vara på de ungas perspektiv som en resurs? Och hur leder det till bättre beslut och klokare investeringar? I det här webbinariet presenterar Linus Wellander MUCF:s nya modell för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

Linus presentation som PDF.PDF

#42 Att skörda lika - Om jämställdhet i de gröna näringarna

I det här webbinaret presenterar Rebecca Persson, Prime & United Minds, sin kartläggning av jämställdheten i de gröna näringarna. Hon ger också förslag på vad som behöver göras för att i högre utsträckning inkludera kvinnor.

Rebeccas presentation som PDF.PDF

Läs rapporten Skörda likalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Jordburks-verkets webbutik.

#41 Hur får vi dem att hänga med oss? Om att kommunicera med unga

I det här webbinariet föreläser Kristina Ernehed om sitt arbete med föryngring av landets hembygdsföreningar för Sveriges hembygdsförbund.

Kristinas presentation som PDFPDF

#40 Var bor vi i framtiden? Om landsbygderna som boplats

I det här webbinariet föreläser Petra Henriksson om projektet "Bredbandsbullerbyar" och om hur hon och hennes kollegor tänkt om kring att bygga nytt i staden.

Petras presentation som PDFPDF

#39 Hur hänger Farm to fork ihop med CAP?

I det här webbinariet föreläser Carl-Johan Lindén om hur EU-kommissionens strategi Farm to fork är kopplad till CAP.

Carl-Johans presentation som PDF.PDF

#38 Farm to fork - om EU:s strategi för hållbar matproduktion

I det här webbinariet föreläste Carl-Johan Lindén om EU-kommissionens strategi Farm to fork.

Vi beklagar att det finns en del problem inspelningen, bland annat att en viss fördröjning mellan ljud och bild.

Carl-Johans presentation som PDF.PDF

#37 En ny världsbild efter Corona? Om landsbygdernas framtid när urbaniseringen omprövas

I det här webbinariet föreläser Josefina Syssner, biträdande professor vid Linköpings universitet, om hur coronakrisen kan påverka relationen mellan land och stad. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Josefinas presentation som PDF.PDF

#36 Vilka är framgångsfaktorerna bakom lyckade företag i landsbygder? Om Rubizmo-projektet

I det här webbinariet föreläser Annette Granéli, RISE, och Amanda Andersson, SLU om Rubizmoprojektet. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Annette och Amandas presentation som PDF.PDF

#35 Rennäringens grund-förutsättningar och rättigheter

Tomas Kuhmunen, Sametinget, föreläser om rennäringens grundförutsättningar och rättigheter. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Tomas presentation som PDFPDF

#34 Hur påverkas de gröna näringarna av Coronakrisen?

Jan Andersson, Arbetsförmedlingen, och Marcus Söderlind, LRF, föreläser om det aktuella läget i Coronakrisen. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Marcus persentation som PDF.PDF
Jans presentation som PDF.PDF

#33 Hur går arbetet inför nästa period? Om CAP och havs- och fiskeriprogrammet

Andreas Mattisson, Jordbruksverket, presenterar hur myndigheten jobbar inför förändringarna. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Andreas presentation som PDF.PDF

#32 Hur får vi mer klimatsmarta råvaror härifrån? Om närproducerad mat

I det här webbinariet föreläser spannmålsodlaren Therese W Olsson och kocken Emelie Nielsen utifrån broschyren Klimatsmarta råvaror härifrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Therese och Emelies presentation som PDF.PDF

#31 Vad ska jag äta för fisk? Om upphandling och inköp

I det här webbinariet föreläser marinbiolog Ilona Miglavs med utgångspunkt från skriften "Fisk och fiske - vad är det som gäller". öppnas i nytt fönster Klicka på bilden för att se inspelningen.

Ilonas presentation som PDF.PDF

Artikelserien Sjömatens vägöppnas i nytt fönster

#30 Rådgivningens roll för lantbruket: Så gör man i Irland

I det här webbinariet föreläser Tom Kelly från den irlänska rådgivningsorganisationen Teagasc. Webbinariet hålls på engelska. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Toms presentation som PDF.PDF

#29 Vilka miljöåtgärder finns i kommande CAP?

I det här webbinariet ger Åsa Wolgast Broberg och Anneke Svantesson från näringsdepartementet en orientering kring "den nya gröna arkitekturen" i CAP.

Åsa och Annekes presentation som PDF.PDF

#28 Hur kan de gröna näringarna bli bättre på affärsutveckling?

I det här webbinariet presenterar Hannes Norr, agronomstudent på SLU, sin kartläggning av hur de gröna näringarna jobbar med affärsutveckling. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Hannes presentation som PDF.PDF

Rapporten: Analys utifrån kartläggningen av aktörer inom affärsutveckling.PDF

#27 På flera stolar - en möjlighet för landsbygdsutveckling?

I det här webbinariet presenterar Anne Ribjer, doktor vid Mittuniversitetet, sin forskning om relationen mellan näringsliv och kommun i norrländska landsbygdskommuner. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Annes presentation som PDF.PDF

#26 Hur kan lantbruket minska sin klimatpåverkan - och hur mycket?

I det här webbinariet berättar Ulf Soneson, RISE, om resultaten från projektet "Vägar mot en hållbar livsmedelsektor". Klicka på bilden för att se inspelningen.

Ulfs presentation som PDF.PDF

#25 Vad behöver företagen för att utvecklas? Om innovationer i landsbygder

I det här webbinariet presenterar Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, en utvärdering av innovationer i landsbygder. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Linas presentation som PDFPDF

#24 Jordbruket blir mer konkurrenskraftigt - vad får vi för pengarna i investeringsstödet?

I det här webbinariet presenterar Lena Callisen, Jordbruksverket, hur pengarna i investeringsstödet till jordbruk för ökad konkurrenskraft har använts. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Lenas presentation som PDF.PDF

#23 REKO-ringens effekter: Relationsmat för producent och konsument

Det här webbinariet presenterar Mia Magnusson, projektledare för Hållbar Landsbygd Sjuhärad, Sveriges första utvärdering av REKO-ringar. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Mias presentation som PDF.PDF

#22 Få koll på skyddet - vägen till framgångsrik innovation

I det här webbinariet ger Jonas Holmqvist från Patent- och registreringsverket, PRV, tips på hur man skyddar sin idé och samtidigt försäkrar sig om att någon annan inte redan har skyddat något liknande. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Jonas presentation som PDFPDF

#21 Landsbygden kopplar upp sig - var hamnar bredbandspengarna?

I det här webbinariet presenterar Håkan Hylén från Jordbruksverket hur pengarna som delats ut som bredbandsstöd har använts. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Håkans presentation som PDFPDF.

#20 Det urbana tolkningsföreträdet: Maktrelationer mellan stad och land

 I det här webbinariet presenterar professor Malin Rönnblom sin forskning om de platsrelaterade maktrelationer som genomsyrar samhället och påverkar förutsättningarna för landsbygdsutveckling. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Malins presentation som PDF.PDF

#19 Att få vara med: Om ungas känsla av delaktighet

I det här webbinariet berättar Ylva Saarinen om hur unga ser på sin roll i samhället
- och ger förslag på vad som borde göras för att fler ska känna sig delatiga. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Ylvas presentation som PDFPDF

Rapporten Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige.PDF

#18 Vad får vi för alla miljoner i landsbygdsprogrammet?

I detta webbinarium presenterar Lina Andersson från Jordbruksverket en färsk rapport om hur pengarna i landsbygdsprogrammet har använts. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Linas presentation som PDF.PDF

#17 Hållbar mat: Produktion och konsumtion

I detta webbinarium berättar Elin Röös om sin forskning kring hur klimat, djurvälfärd och biologisk mångfald påverkar hur vi ska se på produktion och konsumtion av kött. Klicka på bilden för att se inspelningen.

Elins presentation som PDF.PDF

 #16 Vad äter vi för sjömat i framtiden?

I detta webbinarium medverkar Friederike Ziegler, forskare på RISE Research Institutes of Sweden, RISE, om konsumtion av fisk och skaldjur ur ett hållbarhetsperspektiv.

Friederikes presentation som PDF.PDF

#15 Så ger fondsmordning ökat engagemang på landsbygden

I detta webbinarium föreläsare Theres Sundberg, verksamhetsledare Leader Gästrikebygden, om fondsamordningens möjligheter.

Theres presentation som PDF.PDF

#14 Vad betyder Internet of Things?

I detta avsnitt berättar Ove Kondradsson och Jens Juul från SmartAgri om digitalisering och Internet of Things.

Ove och Jens presentation som PDF.PDF

#13 Smart Villages: Så gör Finland för att främja smarta landsbygder

I detta avsnitt ger föreläsaren Lauri Hyttinen en inblick hur man jobbar med Smart Villages i Finland - bland annat genom satsningen "Finlands smartaste by".

Lauris presentation som PDF.PDF

#12 Från idé till innovation - hur går det till?

Ordet "innovation" är vanligt förekommande i dagens samhällsdebatt, men vad menar vi egentligen när vi pratar om innovation? Ekonomie doktor Charlotte Norrman reder ut begreppet - och bjuder på konkreta tips på hur man kan arbeta med idéutveckling.

Charlottes presentation som PDF.PDF

#11 - Framtida jordbruks- och landsbygdspolitik

Framtida jordbruks- och landsbygdspolitik - del två - Carl-Johan Lindén, EU-kommissionen, och Lars Johansson, Näringsdepartementet.

Carl-Johans presentation som PDF.PDF

Lars presentation som PDF.PDF

#10 Framgångsfaktorer för kommersiell service i landsbygder

Framgångsfaktorer för kommersiell service i landsbygder - Lena Hübsch, Sweco, för Tillväxtverket.

Lenas presentation som PDF.PDF

#9 Framtidens bonde - så påverkas lantbruket av ny teknik

Jag vill bli bonde! - Framtidsspaning kring lantbruket - Wictoria Bondesson, LRF

#8 Nyanlända kvinnor på landsbygden

I det här webbinariet föreläser Valbona Shala, Feen AB, om nyanlända kvinnors utmaningar och möjligheter i landsbygder.

#7 Naturturism på frammarsch!

Föreläsare: Dieter Müller, Umeå Universitet, Michael Kleemann, Fishing in Sweden

#6 Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige" 

Föreläsare: Lotta Svensson, Uppsala Universitet och FoU Hälsingland

#5 Landsbygden levererar fossilfritt

Föreläsare: Serina Ahlgren, RISE

#4 - Jordbruks- och landsbygds-politiken efter 2020

Föreläsare: Carl-Johan Lindén, EU-kommissionen

#3 -Regenerativt jordbruk - Jag vill bli bonde

Föreläsare: Märta Jansdotter, Gröna Gårdar

#2 Ordning och bereda - valberedningens viktiga roll

Föreläsare: Josefine Qvarfordt, författare

#1 Landsbygdens möjligheter och utmaningar

Föreläsare: Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping

Landet lär på Youtube

Du kan se alla inspelade avsnitt på Landet lärs Youtube-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU