Landsbygdsnätverket

Foto: Jakob Hydén

Nya möjligheter att upphandla fisk och skaldjur

Fisk och skaldjur är ett komplext område för upphandling. Arter av vildfångad fisk och skaldjur fiskas på globala bestånd. Fisk som köps av offentlig sektor kan komma ifrån hela världen. Beståndens status förändras snabbt och beror på många olika orsaker, inte bara på hur mycket som fiskas. Upphandlingsmyndighetens nya kriterier gör det enklare att upphandla hållbart.

I juni 2019 lanserade Upphandlingsmyndigheten nya hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur. Ambitionen har varit att stödet nu ska vara mer transparent och effektivt.

Tidigare tog Upphandlingsmyndigheten, tillsammans med en referensgrupp som bestod av representanter ifrån offentlig sektor, fiskbranschen, ideella organisationer och märkningsorganisationer, årligen fram den så kallade Fisklistan. Syftet med listan var att underlätta för alla som vill köpa, servera och leverera hållbar fisk och skaldjur.

Fisklistan har tagits bort

Under arbetet med de nya kriterierna visade det sig att Fisklistan inte längre fyller sitt syfte som ett effektivt verktyg för att mer hållbar fisk ska levereras. Listan har också visat sig vara svår att reformera på ett smart sätt. De nya hållbarhetskriterierna innehåller därför ingen fisklista.

– Det finns många organisationer som engagerar sig för ett hållbart fiske. Vi tycker därför att det är bättre att andra expertorganisationer än vi utreder och tillhandahåller konsumentguider och vetenskapliga råd för hållbar fisk och skaldjur. Då kan vi fokusera på att ta fram praktiskt stöd för hållbara inköp som på ett effektivt sätt kan hållas uppdaterat och relevant under en längre tid, säger Helena Robling, hålbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlande organisationer kan nu ställa så kallade särskilda kontraktsvillkor som innebär att all fisk som levereras ska komma ifrån hållbara bestånd. De ska då välja vilket underlag som ligger till grund för villkoret. Under Information om hållbarhetskriteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Upphandlingsmyndighetens webbplats finns exempel på bra underlag som tas fram av nationella eller internationella expertorgan, exempelvis SLU aqua, ICES eller WWF, med stora utredningsresurser för fisk och skaldjur.

– Det finns flera typer av underlag och villkoret uppmuntrar uppföljningsdialog med leverantören för att komma överens. Det är viktigt att göra ett medvetet val, både när man väljer att ställa kontraktsvillkoret och när man väljer underlag. Vi har beskrivit varje underlag utförligt och uppmuntrar upphandlande organisationer att välja ett underlag som innehåller bedömningar för de arter som vanligen köps av den egna organisationen, säger Helena Robling.

Livskraftiga bestånd, ekosystempåverkan och minskad klimatpåverkan

Dessutom finns andra kriterier, både i form av tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor på bas och avancerad nivå. Kriterierna omfattar de viktigaste hållbarhetsaspekterna för vildfångad och odlad fisk och skaldjur.

De nya kriterierna innefattar hållbarhetsaspekter som livskraftiga bestånd, effektiv förvaltning, anpassade fiskeredskap, ekosystempåverkan och minskad klimatpåverkan från fiskefartyg och beredningsanläggningar för vildfångad fisk.

För odlad fisk omfattas bland annat full spårbarhet i foder, miljöbedömning av vattenbruket och hälsoplan som innefattar antibiotikaanvändning. Även kriterium för EU-ekologisk odlad fisk finns.

Lokal fisk på menyn?

För de som är intresserade av att upphandla fisk från lokala bestånd rekommenderar Upphandlingsmyndigheten att genomföra en grundlig marknadsanalys. Ett första steg kan vara att ta hjälp av SCB:s statistik över vattenbruk i Sverige, kontakta Länsstyrelsen eller branschorganisationer. Ett annat tips är att se över menyer och vilka arter som serveras. Går det att byta ut någon fiskråvara mot en som finns tillgänglig mer lokalt?

– De uppdaterade kriterierna ger en bred palett av valmöjligheter för hållbara offentliga inköp av fisk och skaldjur. Vi hoppas att de kommer till nytta för våra kunder, både i offentlig och privat sektor, avslutar Helena Robling.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post