Landsbygdsnätverket

Så här började det...

Projektet har sitt ursprung i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna Näringar. Arbetsgruppen genomförde kartläggningar som bidrog till en bättre samsyn och förståelse för olika aktörers ageranden och argument. Detta bäddade för viljan att göra mer i den andan – kring offentliga måltider.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna Näringar startade sitt arbete 2012 med syftet att både stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna och förbättra miljön. Gruppen bedömde tidigt att ett viktigt område att arbeta med var de offentliga måltiderna. För att ta reda på mer om olika aktörers synsätt på kvalitet inom de offentliga måltiderna genomfördes hösten 2013 en enkät som skickades ut till samtliga kommuner och landsting. Kompletterade djupintervjuer gjordes med cirka femton personer. Undersökningen utmynnade i tio framgångsfaktorer hur man kan höja kvaliteten på de offentliga måltiderna.

Som en uppföljning till kartläggningen genomfördes våren 2014 sex regionala dialogmöten. Länsstyrelserna höll i mötena som vid varje möte samlades ca tio av de viktigaste aktörerna inom offentlig mat i länet för en dialog. Mötena dokumenterades i en rapport och resultatet sammanfattas i form av tio insikter som beskriver vad som krävs för att uppnå en bra måltidsverksamhet. Publikationerna kan hämtas hem här.

Undersökningen och dialogmötena följdes upp med ett seminarium under Almedalsveckan sommaren 2014. I samband med att ovanstående aktiviteter genomfördes växte insikten i Gröna Näringar-gruppen om behovet av att fortsätta arbetet i ett mer sammanhållet projekt. Gruppen inspirerades av arbetet i England med "Food for life" och genomförde hösten 2015 en idékonferens.Se filmer från idékonferensen här.

Sommaren 2017 beviljades projektmedel från Landsbygdsprogrammet. Projektet startade i november 2017, med slutdatum 31 december 2020. I slutet av mars 2020 beviljades en förlängning av projektet med två år.

Läs mer om MATtankens finansiering här.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post