Landsbygdsnätverket
MATtankens webbinarier i höst handlar om måltider på sjukhus respektive om säkert vildsvinskött.

Se våra webbinarier i efterhand

Höstens två webbinarier »Bättre mat för bättre vård – nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus och »Säkert vildsvinskött i offentliga kök, finns att ta del av i efterhand.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post