Landsbygdsnätverket

Erfarenhetsutbyte i Finland

Tisdag 10 mars, Jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors

Erfarenhetsutbyte med Finland på jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors.

Senast uppdaterad