Landsbygdsnätverket
En hand som håller fram en "badge" med orden Offentliga måltidens dag.

Kommer Sveriges alla kommunstyrelseordförande att bära "Offentliga måltidens dag-knappen" i höst?

MATtanken sänder brev till beslutsfattare om Offentliga måltidens dag

Hur uppmärksammar din kommun Offentliga måltidens dag den 21 oktober? Denna fråga ställer nu MATtanken i ett brev till Sveriges alla kommunstyrelseordförande och regionstyrelseordförande.

– Med detta utskick vill MATtanken rikta strålkastarna mot de offentliga måltiderna och hur viktiga de är för invånarna. Det handlar så klart om att maten ska uppskattas av matgästerna och hamna i magen. Måltiderna kan också användas strategiskt. Hållbara måltider som främjar folkhälsa, bidrar till att nå målen i Agenda 2030, stärker svensk matproduktion och ökar beredskapen för kriser, är några exempel.

Detta säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken, som signerat brevet tillsammans med företrädare för organisationer som står bakom och samverkar inom MATtanken.

Offentliga måltidens dag den 21 oktober är ett bra tillfälle för politiker att besöka verksamheter. Vilka mervärden för bra måltider med sig? Vad är viktigt för matgästerna? Finns det samhällsekonomiska vinster med bra offentlig mat? Det finns många intressanta frågor att diskutera med matgäster och medarbetare i kök, förskola, skola och omsorg.

– Vi hoppas att politikerna förstår hur mycket de har att vinna på att ta tillvara på måltiderna. Jag hoppas också att de vill bära den knapp vi skickar med och att de personligen kommer bidra till att lyfta fram måltiderna den 21 oktober, säger Eva Sundberg.

Ta del av breven till beslutsfattare

MATtanken har sänt ett brev till kommunstyrelseordförande. Ett motsvarande brev är också sänt till ordförande för regionstyrelser. Ta del av breven.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post