Landsbygdsnätverket

Bildmontaget är gjort av underlag från Pixabay.

Studio MATtanken 27/1: Värdet av nationell livsmedelsstatistik

I StudioMATtanken diskuterar vi denna gång vikten av att ha fakta att utgå ifrån i arbetet med att ta fram beslutsunderlag, följa upp mål och genomföra benchmarking – i frågor som rör offentliga måltider.

Just nu pågår Silo-projektet Länk till annan webbplats. vars syfte är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor. Vad finns det att vinna på att tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik? Finns det några farhågor?

Medverkar i studion den 27 januari gör Saranda Daka, projektledare för Silo-projektet vid Jordbruksverkets statistikenhet, Linda Bjarle, livsmedelscontroller, Helsingborgs stad och sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling. Emelie Eriksson, projektledare Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Välkommen att titta in i studion och bidra med tankar och idéer!

Länk till studion och mer information

All information om Studio MATtanken och zoom-länken till studion den 27 januari,
kl. 08.30-09.15 finns på www.mattanken.se/studio.

Senast uppdaterad