Landsbygdsnätverket
En rapportframsida lagd över en bild på skogsmark med mossa och barr.

Rapporten "Mat härifrån – recept för vardag och krisberedskap" kommer att lanseras i samband med krisberedskapsveckan v.39, 2022. Rapporten är resultatet av ett samarbete som har drivits av Länsstyrelsen i Värmland.

Studio MATtanken
30/9: Mat i kris och offentliga måltider

Vilken mat finns tillgänglig vid kris? Ylva Gustafsson, processledare livsmedelstrategin och Louise Rapplihn, handläggare risk och säkerhet, från Länsstyrelsen i Värmland finns med i Studio MATtanken kl. 08.30-09.15 och berättar om arbetet som utmynnat i rapporten "Mat härifrån – recept för vardag och krisberedskap". Efteråt erbjuder vi en workshop med fördjupning i Studio MATtanken EXTRA kl. 09.30-12.00.

– Krisberedskapsfrågan är en fråga där många med olika ansvarsområden och infallsvinklar behöver prata ihop sig. Därför erbjuder vi nu Studio MATtanken Extra i anslutning till vårt vanliga Studio MATtanken, i september. Vi vill ta tillvara på det stora som kan hända när man möts över gränser och får tid att sitta tillsammans och samtala, säger MATtankens projektledare Eva Sundberg.

– I Studio MATtanken EXTRA fördjupar och breddar vi diskussionen om vad vi kan göra här och nu – för att säkerställa att det finns tillgänglig mat om/när krisen kommer, fortsätter hon.

Här hittar du all information om Studio MATtanken den 30 september med efterföljande Studio MATtanken EXTRA. Obs! Föranmälan krävs till Studio MATtanken EXTRA www.mattanken.se/studio


Senast uppdaterad