Landsbygdsnätverket

Mer om vildsvinsnätverket

Syftet med MATtankens vildsvinsnätverk är att öka kunskapen och hitta nya lösningar för att få mer vildsvinskött att nå matgästerna. Vildsvinsnätverket startade hösten 2020 och vi planerar för aktiviteter även 2021.

Vad gör nätverket?

Genom erfarenhetsutbyte och goda exempel inspirerar vi varandra och uppmuntrar kommuner och regioner att köpa och nyttja vildsvinskött. Vi vill också motivera jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister att göra ansträngningar för att tillgängliggöra köttet till offentliga kök.

Målgrupp för nätverket

Målgruppen för nätverket är framförallt måltidschefer, upphandlare, måltidscontrollers, kockar och kökschefer. Nätverket vänder sig även till aktörer som arbetar med vildsvinsfrågan i leden innan de offentliga måltidsorganisationerna, som jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister.

Nätverksträffar

Den 15 december kl.13.30-15.00 är det dags för nästa träff i vildsvinsnätverket. Tema: Hur når vi kontinuitet i tillgång och servering? Vi kommer att diskutera konsekvenserna av att efterfrågan på vildsvinskött från offentliga kök har exploderat under året. Hur förvaltar vi den positiva utvecklingen och går det att säkra upp matchningen av tillgång och efterfrågan över tid? Med på träffen finns representanter från vilthanteringsanläggningar och grossistledet och diskuterar detta.

Vi resonerar även kring hur man kan få till kontinuerlig servering. Falköpings kommun och Linköpings kommun berättar mer om sitt arbete. På träffen berättar också Kungsbacka kommun om en oväntat lyckad servering av vildsvinsfärslimpa, på Offentliga måltidens dag.

Anmälningslänk och detaljerat program sänds ut till medlemmar i nätverket.

Tidigare nätverksträffar

  • 23 september kl. 13.30-15.00. Tema: Lära av varandra.
  • 27 maj 2021, kl. 13.30-15.00. Tema: Tillgång och efterfrågan.
  • 22 februari 2021, kl 13.30-15.00. Tema: Vilthanteringsanläggningar.
  • 10 dec. 2020, kl. 13.30-15.00. Tema: Krav i samband med upphandling.
  • 10 nov. 2020,kl. 13.30-15.00. Tema: Attityd och acceptans.
  • 29 sept. 2020, kl. 13.30-15.00. Nätverk. Uppstart.

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem i vildsvinsnätverket får du löpande uppdateringar om vad som händer kring MATtankens vildsvinsarbete men även tips och idéer vad andra aktörer gör. Förhoppningen är även att nätverket bidrar till att nya kontakter tas och att det blir ett givande och tagande av erfarenheter och kunskap. Din medverkan i nätverket är kostnadsfri.

Anmäl dig till nätverket

Jag vill vara med i vildsvinsnätverket (länk till anmälan) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hör av dig till mattanken@jordbruksverket.se om du vill veta mer om vildsvinsnätverket.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster