Om Landsbygdsveckan

Landsbygdsveckan är en helt ny nationell arena.

Landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset och vi hoppas att du som är engagerad i landsbygdernas hållbara utveckling vill vara med och arrangera evenemang under Landsbygdsveckan. Tanken är att vi bygger programmet tillsammans och synliggör det här på webbplatsen. Du bidrar till innehållet och tillsammans skapar vi Landsbygdsveckan 2023. Genom att samla oss på en gemensam plattform vill vi öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.

Invigning av Landsbygdsveckan

När? Tisdag den 2 maj, kl 13.30 - 16.00
Målgrupp: Alla som är intresserade av landsbygders utveckling och som vill vara med och starta igång Landsbygdsveckan
Var? Digital sändning

Under den gemensamma invigningen får vi möta några av alla de människor och platser som deltar i programmet under Landsbygdsveckan. Vi får också ta del av aktuell forskning och konkreta exempel från företag, organisationer och initiativ runt om i landet. Håll utkik efter programmet som kommer snart!

Rural Pact Conference

När? Onsdag 3 maj - torsdag 4 maj
Målgrupp: Inbjudna gäster. Vissa delar av torsdagens program webbsänds.
Var? Uppsala, fysisk konferens

Den långsiktiga visionen för EU:s landsbygder lanserades i juni 2021. Sedan dess har mobilisering av Rural Pact, landsbygdspakten, påbörjats för att göra Europas landsbygder starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och välmående till 2040.
Vilka erfarenheter har gjorts hittills och vad kan EU:s medlemsländer lära av varandra?
Här kan du läsa mer om Rural Pact-konferensen

Häng med och spana in i framtiden genom Landsbygdsveckans spanarpanel

Vi tar tempen på Landsbygdsveckan och spanar mot framtiden.
När? Fredag 5 maj, kl 15.00 - 16.00
Målgrupp: Alla som är intresserade av landsbygders utveckling
Var? Digital sändning