Logotyp för Landsbygdsveckan.

[2023] Skapa framtidsbilder av en klimatanpassad landsbygd år 2073

Workshop i Norrköping tisdagen den 2 maj 2023 kl. 18.00. Hur ser det ut och fungerar år 2073? Var med och skapa framtidsbilder av en klimatanpassad landsbygd.

Workshop där deltagarna får skapa sina egna bilder av hur landsbygden ser ut och fungerar år 2073 när klimatanpassningsarbetet varit framgångsrikt!

Kontaktpersoner: Merja Willman och Bodil Ståhl, SMHI. merja.willman@norrkoping.se

När? Tisdag 2 maj kl. 18.00 - 21.00

Var? Kommunhuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping

Målgrupp? Boende och verksamma på landsbygden i Norrköpings kommun

Arrangör? Norrköpings kommun och Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Senast uppdaterad