Logga Landsbygdsveckan

[2023] Hur kan vi stötta små företag i landsbygder att bli mer digitala?

Digitalt seminarium fredag 5 maj 2023. Hur kan det företagsfrämjande systemet bättre rikta insatser och stöd till mikro- och småföretag i framtiden?

Seminariet syftar till att dels informera om pågående satsningar för ökad digital mognad i mikro- och småföretag i landsbygder, dels visa på ett axplock från vad forskningen identifierat vad gäller "glapp" i stödsystemen för målgruppen mikro- och småföretag i landsbygder. Hur kan det företagsfrämjande systemet bättre rikta insatser och stöd till målgruppen i framtiden?

Anmäl dig till seminariet här Länk till annan webbplats.


Program

10.00

Välkommen till dagens seminarium
PO Remmare, Tillväxtverket och Thomas Norrby, SLU tillsammans med moderator Veronica Andrén, Landsbygdsnätverket

10.05

Hur ser företagsstrukturen ut i våra landsbygder? Kort information om Tillväxtverkets pågående insatser kring digitalisering med stöd från EU:s landsbygdsprogram. Anna Goldie, Tillväxtverket

10.15

Hur har digitala verktyg och företagsrådgivning främjat affärsutvecklingen hos Janssons Bröd i Ljusdal? Lina Lundmark, Janssons Bröd, Ljusdal

10.30

Region Västmanland har kartlagt hur digitala regionens små företag är. Vilka resultat och effekter kan vi se två år senare i regionens utvecklingsarbete? Ann-Margreth Hammar, digitaliseringskoordinator, Region Västmanland

10.40

Tre projekt med stöd från EU:s landsbygdsprogram som ska stärka företags digitalisering i våra landsbygder.

  • Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd. Umeå universitet kopplar samman forskning inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap med mikro- och småföretagare i landsbygder. Ulf Hedestig, universitetslektor, Umeå universitet och Martin Bergwall, förbundschef, Akademi Norr
  • Digibygd Örnsköldsvik. Projektet ska genom samverkan arbeta med smarta digitala lösningar som stärker platsers attraktivitet. Maria Lundkvist, projektledare, Örnsköldsviks kommun och Sara Rudälv, projektledare, BRON Innovation
  • Mer digitaliserade företag – vägen dit. RISE ska öka den digitala mognaden hos svenska mikro- och småföretag inom jordbruk och livsmedel i landsbygder. Anna Rydberg, forskare och PhD, Research Institute of Sweden - RISE

11.10

Paus

11.15

Erfarenheter från projekt med inkluderande digital omställning av landsbygdsföretag i norra Sverige. Anna Ståhlbröst, forskare och professor, Luleå tekniska universitet – LTU

11.35

Panelsamtal där vi reflekterar över dagen. Ann-Margreth Hammar, Anna Rydberg, Anna Ståhlbröst och Martin Bergvall samt Sara Hellberg, verksamhetsansvarig för Affärskompetens.

11.55

Vad tar vi med oss från dagens seminarium? Moderator Veronica Andrén, PO Remmare, Tillväxtverket och Thomas Norrby, SLU

12.00 – 12.15

Eftersnack för dem som vill i digitala grupprum. I samband med anmälan finns möjlighet att föreslå frågor som man här önskar ta upp till diskussion.


Kontaktpersoner: Per-Olof Remmare, Tillväxtverket och Thomas Norrby, SLU

Logotyp Tillväxtverket.
Logotyp SLU.
Logotyp Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Logotyp Region Västmanland.
EU-emblem.

När? Fredag 5 maj 2023 kl. 10.00 - 12.00 med eftersnack till kl. 12.15.

Var? Digitalt

Målgrupp? Näringslivs- och landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner, länsstyrelser. Myndigheter och privata företag som jobbar företags- och innovationsfrämjande

Arrangör? Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med Region Västmanland och Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Senast uppdaterad