Harvning i kulturreservatet Äskhults by, Halland. Foto: Fabian Mebus/RAÄ (CC BY)

[2023] Kulturarvskraft – Platsutveckling från norr till söder

Den 4 maj 2023 kl. 9.15 - 12.00 kan du digitalt vara med på webbinarium om hur kulturarv kan användas för att göra platser mer attraktiva för boende, men även för besökare och investerare.

Vi vill inspirera fler att väcka liv i värdefulla kulturmiljöer för att vitalisera landsbygder och skapa konkurrensfördelar vid platsutveckling. I reportage från Kiviks museum på Österlen, Sjulnäs garveri utanför Piteå och Kulturreservatet Äskhult i Halland möter vi några av de eldsjälar som levandegör landsbygdens kulturarv. Vi kommer även att få höra tjänstepersoner från Västra Götalands, Kalmars och Hallands län berätta om hur de tillsammans med lokalbefolkningen arbetar för att bevara, använda och utveckla kulturarvet i syfte att stärka Sveriges landsbygder.

Välkommen att ta del av programmet på Riksantikvarieämbetets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Charlotte Hamilton, Riksantikvarieämbetet

Logotyp för Riksantikvarieämbetet.

När? Torsdag 4 maj 2023 kl. 9.15 - 12.00

Var? Digitalt, Zoom-länk Länk till annan webbplats.

Målgrupp? Tjänstepersoner på lokal och regional nivå som arbetar med kultur, kulturarv, regional utveckling, näringslivsutveckling och besöksnäring samt politiker, civilsamhälle och näringsliv 

Arrangör? Riksantikvarieämbetet i samarbete med Föreningen Sjulnäs Garveri, Kalmar Läns Museum, Kalmar kommun, Karlsborgs kommun, Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Stiftelsen Kiviks museum & arkiv, Västkuststiftelsen, Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad