Cyklister och funktionärer i ett lopp.

[2023] Säkrare väg i Sankt Anna

Den 6 maj 2023 10.30-12.00 är du välkommen på dialogmöte och presentation av förstudie om en gång- och cykelväg mellan Lagnövändplan och Tyrislöt.  

Förstudien gjord av Kouchy o Partners på en gång- och cykelväg mellan Lagnövändplan och Tyrislöt ska presenteras. Dialogmöte mellan boende och besökare hur vi går vidare. En skrivelse till trafikverket? Kan investeringar göras på delar av sträckan? Vilka partier är farligast av sträckan?. Vad kan göras inom trafikverkets vägområde osv? Träffen läggs inom Landsbygdsveckan för situationen är inte unik.

Finns råd från annan del av landet tar vi gärna emot det. Smal väg, mer trafik pga fler bostäder och besökare. Förbättring måste ske både ur säkerhetssynpunkt, miljö och ökat intresse för rörelse och hälsa.

Kontaktperson Britta Andersson, projektledare för Möjligheternas Söderköping

När? Lördag den 6 maj 2023 kl. 10.30-12.00

Var? Edgards på Lagnö utanför Söderköping

Målgrupp? Boende och besökare, beslutsfattare

Arrangör? Navet i Havet ek för tillsammans med Söderköpings kommun och Möjligheternas Söderköping, Kouchy o Partners

Senast uppdaterad