Landsbygdsnätverket
Eva Sundberg framför ett diagram, projicerat på en vägg.

34 pilotkommuner bidrar med underlag

I augusti-september pågår arbetet med att sätta upp och göra det första provkörningarna av Silos databas. 34 pilotkommuner har tackat ja till att medverka från start och inledningsvis handlar det om att som pilotkommun vara med och bidra med olika underlag kring livsmedelsinköp. Senare i höst handlar det om att vara med och testköra.

Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 22 juni om status i Silo-projektet.

Silo-projektet handlar om statistikinsamling som gör skillnad

Silo är ett projekt som kommer göra stor skillnad för möjligheten att följa utvecklingen av hållbar konsumtion i offentlig sektor. Detta säger MATtankens Eva Sundberg som ser fram emot att genom Silo få svart på vitt, exempelvis var maten kommer ifrån och hur mycket som köps in av olika livsmedelsgrupper, till landets kommuner och regioner.

Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 21 mars om Silo-projektet.

Projektorganisation Silo

Projektarbetsgrupp: Medarbetare på Jordbruksverkets statistikenhet, projektledare Saranda Daka, jordbruksekonomisk statistiker Marie Leijon Cedermark och statistiker Jesper Fransson tillsammans med MATtankens projektledare Eva Sundberg, samordnare Anna Lundstedt och kommunikationssamordnare Anna Kim-Andersson.

Styrgrupp: Maria Gustafsson, kanslichef, Landsbygsnätverkets kansli, Ann-Marie Karlsson, chef statistikenheten, Jorbruksverket och Maria Lindsäth, chef Livsmedelskedjan och exportenheten, Jordbruksverket.

Välkommen att kontakta oss

Hör av dig till oss i MATtanken om du har frågor eller vill veta mer om Siloprojektet.

Mejla mattanken@jordbruksverket.se eller hör av dig direkt till någon av oss i MATtanken som arbetar i projektet.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post