Landsbygdsnätverket

Nyheter och arkiv

Här hittar du de nyheter vi publicerar om projektet. Artiklar och exempel hittar du på sidan Lär av andra.

Vill du prenumerera på MATtankens nyhetsbrev? Klicka här.

 • En grupp med människor är på väg att kliva in i en ladugård. De står på gårdsplanen, utanför dörren, och väntar på att få komma in. De har skoskydd på fötterna.

  Regionala temadagar hösten 2022


  I höst är MATtanken medarrangör för två regionala temadagar, om "kött" respektive "vilt". Det handlar om att göra studiebesök och samtidigt få tid för kunskapsutbyte och inspiration på regional nivå, kring frågor som rör livsmedel till offentlig sektor.
 • Barn i växthus som vattnar plantor.

  Ett nytt recept för skolmåltider: Nu börjar arbetet med en ny erfarenhetsbank


  Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte kring hållbara skolmåltider är huvudfokus när MATtanken skalar upp arbetet inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Den 8 september hölls en digital upptaktsträff.
 • Två personer vid en serveringsdisk i en restaurang.

  ”Lokal mat är en hjärtefråga hos oss”


  I Kramfors kommun är temat Norrländsk mat i samband med firandet av Offentliga måltidens dag, den 20 oktober.
 • En rapportframsida lagd över en bild på skogsmark med mossa och barr.

  Studio MATtanken
  30/9: Mat i kris och offentliga måltider


  Vilken mat finns tillgänglig vid kris? Ylva Gustafsson, processledare livsmedelstrategin och Louise Rapplihn, handläggare risk och säkerhet, från Länsstyrelsen i Värmland finns med i Studio MATtanken kl. 08.30-09.15 och berättar om arbetet som utmynnat i rapporten "Mat härifrån – recept för vardag och krisberedskap". Efteråt erbjuder vi en workshop med fördjupning i Studio MATtanken EXTRA kl. 09.30-12.00.
 • Sofia Denzler i fjällmiljö.

  Välkommen Sofia!


  Hej Sofia Denzler. Du är kommunikatör och kliver nu in i MATtanken-teamet för att framförallt arbeta inom Ett nytt recept för skolmåltider. Berätta kort om vem du är!
 • En kvinna bär en back med livsmedel.

  Uppföljning: De offentliga måltidernas logistik


  I augusti lyfte Studio MATtanken fram temat De offentliga måltidernas logistik.
 • Tecknad bild. Tre personer vid ett bord. På ordet ligger ett brev från MATtanken.

  ”Beslutsfattare är en viktig målgrupp för oss”


  ”I Sverige bjuder vi stora delar av befolkningen på mat varje dag. Dessa måltider, som vi firar på Offentliga måltidens dag, är en viktig byggsten i vårt demokratiska samhälle.” Så inleds det brev som MATtanken nu sänt till alla ordföranden i landets kommun- och regionstyrelser.
 • Vy över småbåtshamns i Piteå kommun. Brygga och båtar i vattnet.

  Premiär för Piteå att fira Offentliga måltidens dag


  Kom och ät tillsammans med ditt barn! Piteå kommun vänder sig till vårdnadshavare vars barn går i förskoleklass och grundskola - i sambandet med firandet av Offentlig måltidens dag den 20 oktober. För kommunen är det premiär att medverka.
 • Illustration: En grupp människor. Över deras huvuden finns symboler: en hjärna, en glödlampa, en raket.

  Var med när projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" skalar upp


  MATtanken bygger vidare på det arbete som startades upp under våren och skalar upp arbetet med erfarenhetsutbyte. Alla som är intresserade av utvecklingen av hållbara skolmåltider är välkomna att delta! Upptaktsträff den 8 september, kl. 14.00-15.30 .
 • Ett bildmontage. Foton från Katrineholms kommuns samlastningscentral. Transportburar packas med olika livsmedel.

  "De offentliga måltidernas logistik" är temat i höstens första Studio MATtanken


  Omlastningscentral, samlastningscentral, distributionscentral – kärt barn har många namn. Det finns olika logistiklösningar runt om i landets kommuner. Detta kommer vi att fokusera på i höstterminens första Studio MATtanken.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post