Landsbygdsnätverket
Foto från Kavelbrogymnasiets kök

När det saknas officiell statistik för livsmedelsinköp går det till exempel inte att göra benchmarking mellan kommuner i frågan om konsumtionsmål för livsmedel. Fotot är från ett offentligt kök i Skövde.

Förslag om förbättrad statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor

Förbättrad statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i offentlig sektor. Detta är ett av de förslag som lyfts fram i Jordbruksverkets nya rapport Hållbara livsmedelssystem – definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder.

Eva Sundberg är projektledare för MATtanken och samtidigt sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket. Hon har varit med och tagit fram underlag till rapporten.

– Förslaget är framtaget för att det idag saknas officiell statistik för konsumtionen av livsmedel i vård, skola och omsorg som är kontinuerligt framtagen på ett transparent sätt. För att kunna göra uppföljning av den offentliga sektorns livsmedelskonsumtion behövs en gemensam grund att utgå från, berättar hon.

Att kunna analysera den konsumtion som finansieras av skattemedel, är viktigt för att kunna följa upp målen inom exempelvis livsmedelsstrategin, folkhälsomålen, de nationella miljömålen och i genomförandet av handlingsplanen för Agenda 2030.

– Flera kommuner sätter egna konsumtionsmål för livsmedel, men saknar idag möjlighet till benchmarking mellan kommuner. Transparens är viktig även för tidigare led i kedjan. Inköpsstatistik kan på sikt bidra till innovation och bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Vad som serveras i offentliga restauranger är dessutom en inspirationskälla för annan livsmedelskonsumtion. Det som finns på de offentliga tallrikarna kan påverka såväl hushållens matvanor som vad som efterfrågas i privata restauranger, säger Eva Sundberg.

Mer information

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande (210322) i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hållbar är den offentliga livsmedelskonsumtionen? MATtanken vill på olika sätt bidra till bättre förutsättningar för att följa upp livsmedelsinköp till offentlig sektor. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med frågan om livsmedelsursprung - varifrån kommer maten?

Senast uppdaterad