Landsbygdsnätverket
I bakgrunden syns en persons händer, i ett vetefält. Orden Livsmedelsstatistik, offentlig sektor är inlagda över bilden. Foto: KIRILL RYZHOV, Mostphoto

SILO samlar statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor

Aktuellt

SILO är ett systematiskt arbete för att samla in, sammanställa och publicera statistik över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor. SILO-databasen innehåller statistik över kommunernas inköp av livsmedel 2022 och 2023. Lanseringen av SILO version 2023:1 skedde i april 2024.

SILO-databasen 2023:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns hos Jordbruksverket (klicka på länken).
På SILO-databas-sidan finns också en manual att ladda ner, för dig som behöver vägledning i hur databasen fungerar. Här finns också en instruktionsfilm, samt en Excel-fil Livsmedel i olika grupperingar. Länkarna till manual, instruktionsfilm och Excel-fil finns i övre högra hörnet på sidan.

I rapporten Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor, SILO version 2023:2 beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data. Rapporten finns att ta del av längre ner på denna sida.

Framsida på rapporten

Rapport: Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor.

SILO version 2023:2.1

I rapporten beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data, samt nyheter i samband med uppdateringen. Därefter presenteras resultat som belyser kommunernas skattefinansierade måltider ur olika perspektiv. Rapporten avslutas med några korta ord om SILO‑arbetet framåt.

Sedan uppdateringen den 17 maj har ett tryckfel korrigerats, därför finns rapporten nu i version 2023:2.1

Ta del av rapporten som pdf-fil. Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Den version av SILO-databasen som publicerades vid lanseringen i april, hette SILO 2023:1.

En första uppdatering av statistikunderlaget i databasen, SILO 2023:2, publicerades i mitten av maj 2024.

Uppdateringar görs för att kunna göra rättelser och läsa in kompletterande material. Det kan därför skilja något i resultat om samma rapport tas ut vid två tillfällen, när det gjorts en uppdatering mellan.

I början av 2025 är planen att förutom att samla in kommunernas inköp av livsmedel 2024, även inkludera regionernas livsmedelsstatistik vid insamlingen.

SILO-teamet nås via e-post: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Du kan också ringa Eva Sundberg, projektledare MATtanken. Tel. 073‑232 55 70.

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling