Landsbygdsnätverket
Eva Sundberg

September 2022: Tankar som snurrar vid terminsstarten

Nu är vi igång igen i MATtanken-teamet – och vi laddar för en riktigt het höst. Visst är det härligt! Jag målade delar av ladugården hemma i sommar och ett väldigt lämpligt sällskap är sommarpratarna i P1...

... Jag lyssnade bland annat på Elin Röös, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Under de 14 år som hon forskat kring matens miljöpåverkan har hon flera gånger fått frågan om hon kan tänka sig att följa med till en butik och peka ut bra och dåliga produkter. Hon har inte gått med på det eftersom hon menar att det inte är så enkelt. Hon säger att "det behövs mycket kunskap och information för att bedöma vilken produkt som är bättre än någon annan - mer än vad som är rimligt att kräva av en enskild konsument". Men det är just detta vi kräver av de som köper in livsmedel till offentliga kök. Med den skillnaden att de ska peka ut vilka produkter de ska köpa de kommande två-fyra åren i samband med sin livsmedelsupphandling. Det är svårt och komplext och det blir ju inte mindre svårt av att definitionen av vad som är bra mat inte är helt enkel. För vad menas med bra mat? Bra för vad/vem? Klimatet, djuren, hälsan, arbetarna, biologiska mångfalden, markbördigheten.

En av landets kommuner som har hög andel ekologiska inköp hörde av sig med en dilemmafråga. Hur ska man agera när livsmedelsproducenter, som lever upp till de högt ställa hållbarhetskrav som kommunen har, valt att inte ekocertifiera sig? Om de köper produkter från dem så sjunker ju ekoandelen. Visst är det trixigt! Och jag känner igen frågeställningen. De senaste dagarna har vi i MATtanken varit i närkontakt med producenter som föder upp såväl fisk som grisar på ett cirkulärt och hållbart sätt och som av olika anledningar valt att inte ekocertifiera sig.

Det är komplext och jag funderar faktiskt allt som oftast på vad det är som gör att jag stannat kvar i samma bransch hela yrkeslivet. Kanske är det just för komplexitetens skull? Men det finns väldigt många andra samhällsfrågor som intresserar mig – också. Svaret är nog att jag inte kan släppa den vision jag bär inom mig att bra offentliga måltider faktiskt bidrar till en bättre värld! Det låter kanske lite högtravande och naivt men banne mig – jag menar det. Inom MATtanken arbetar vi både med bredd och djup och just nu tar koordinerandet kring firandet av Offentliga måltidens dag, den 20 oktober, en hel del tid. Bland annat har vi precis gjort ett utskick till Sveriges alla politiker. På tal om det. Ska jag, som statlig anställd tjänsteman, verkligen ägna mig åt att påverka beslutsfattare i kommuner och regioner att ta tillvara måltiderna inom vård, skola och omsorg på ett bättre sätt?

När jag resonerar med mig själv så kommer jag fram till att det ska jag, något annat vore tjänstefel. Nu har vi snart val igen och i vissa kommuner har man gjort måltiderna till en valfråga, det ser jag som ett tecken på att fler beslutsfattare på senare år förstått kraften kring frågan och att det är många som är engagerade och berörs av måltiderna.

Eva Sundberg, projektledare, MATtanken

Senast uppdaterad