Landsbygdsnätverket

Foto: Sigtuna kommun.

Sigtuna: Nya arbetssätt genom dialog

I Sigtuna kommun har måltidsråd med elever, föräldraråd och möten med pedagoger mynnat ut i nya arbetssätt. Sammanfattning av Sigtunas presentation på tematräff 2, den 8 februari 2022.

Kontaktpersoner

  • Camilla Lindström, områdeschef måltider
  • Åsa Storgärds Lundin, chef måltidsservice

Bakgrund

– Vi har alltid jobbat med måltidsråd med eleverna men har under åren ändrat arbetssätt. Ska vi göra förändringar eller testa idéer så förankrar vi det först bland de vuxna runt eleverna innan vi presenterar för eleverna. Det går så mycket lättare och blir så mycket bättre om alla är med på tåget från början och jobbar åt samma håll, säger Camilla Lindström.

Sigtuna, exempel på nya arbetssätt

Idag jobbar måltidsorganisationern i Sigtuna mer med sociala media, exempelvis Facebook och Instagram.

– Vi har även testat TikTok genom att servera den populära TikTok-pastan. Under den serveringen snappade jag upp detta samtal mellan två elever; ”Ska du verkligen ta det där, det är ju vegetariskt – ja, men det struntar jag i, det är ju TikTok-pasta…” Det gick åt hejdlösa mängder under den serveringen. Man ska försöka vara med där eleverna är, fortsätter Camilla.

Något som har blivit populärt bland eleverna är att vara med i så kallade ”smakpaneler”, detta testas nu fullt ut på en skola. Intresserade elever får anmäla sig. Eleverna är med när nya rätter ska tas fram. De smakar, poängsätter och kommer med feedback till köket.

– Genom att involvera elever i processen så får vi med barnrättsperspektivet samtidigt som vi får ambassadörer som marknadsför nya rätter som är på gång på menyn, berättar Camilla.

Ett annat sätt att involvera eleverna är att de får vara med att skapa sin egen salladsbuffé. I samverkan mellan skola och måltidsenhet lär sig eleverna också att välja råvaror i säsong, olika klimataspekter och vad maten kostar.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad