Landsbygdsnätverket
Illustration: En grupp människor. Över deras huvuden finns symboler: en hjärna, en glödlampa, en raket

Erfarenhetsutbyte inom Ett nytt recept för skolmåltider

MATtanken/Jordbruksverket har uppdraget att inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider fortsätta vara med och skapa förutsättningar för nätverkande. Alla som är intresserade av att utveckla hållbara skolmåltider är välkomna att delta! Ett nytt recept för skolmåltider är ett nationellt projekt som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova.

  • MATtankens Erfarenhetsbank samlar allt från större koncept till handfasta tips på hur offentliga måltider kan bli ännu mer hållbara. Erfarenhetsbanken fungerar som språngbräda för att sprida goda exempel, inspirera och lära av varandra. Detta är ett sätt att skala upp och ge spridning till allt fint arbete som sker runtom i landet! Alla som jobbar med eller berörs av offentliga måltider är välkomna att bidra till spridning av goda erfarenheter.
  • Vi vill underlätta djupare dialog i specifika frågeställningar, för ökat erfarenhetsutbyte. Det sker till exempel genom tematräffar och studiebesök.
  • Vår ambition är att fånga upp det som händer på regional nivå ute i landet. Bjud gärna in oss till regionala arrangemang och nätverksträffar.

Vi i MATtanken ser fram emot ett fortsatt nätverkande inom ”Ett nytt recept” och hoppas att många vill haka på – för att tillsammans bidra till den fortsätta utvecklingen av hållbara skolmåltider.

10 september: Följ med på ett digitalt studiebesök i Karlstads måltidsmiljöer

Vi besöker en ombyggd och en nybyggd skolrestaurang. Följ med oss från din skärm och ta del av Karlstads erfarenheter från utvecklingen av måltidsmiljöer. Läs mer och anmäl dig här >> Öppnas i nytt fönster.

Här ser du tidigare artiklar, tematräffar med mera som belyser MATtankens arbete inom Ett nytt recept för skolmåltider. Det senaste syns överst.

2024

”Samarbetet mellan kockar och pedagoger är en framgångsfaktor”

Måltiden är en del av helheten på förskolan och har ett stort mervärde både ur ett lärandeperspektiv och för att stärka barnens självkänsla. Det anser Annsofi Hultbäck, rektor inom förskolan i Vadstena kommun. Läs artikeln här.

"Alla ser vinsterna i ett närmare samarbete"

Att barn och elever får mat i magen är en av grundförutsättningarna för lärande. Rektor Madelene Carlström ser att skolmåltiderna också kan bidra till lugnare skoldagar och bättre relationer. Därför prioriterar hon pedagogiska luncher och servering av frukost. Läs artikeln här.

Tematräff: Måltiden i den pedagogiska dagen

Den 7 maj arrangerade MATtanken en tematräff om vikten av måltidens integerering i den pedagogiska dagen. Flera medverkande från både måltidsverksamhet och pedagogisk verksamhet berättade hur de samarbetar kring måltiden. Läs mer.

Råna banken: Inspireras av andra och utveckla er verksamhet

I samband med Kostdagarna i mars tog MATtanken fram konceptet Råna banken, för att uppmuntra fler att använda Erfarenhetsbanken. Erfarenheterna passar till exempel bra att använda som diskussionsunderlag vid en arbetsplatsträff. Läs artikeln här.

100 delade erfarenheter

I januari 2024 överskred antalet publicerade erfarenheter i Erfarenhetsbanken 100! Läs artikeln här.

2023

Tematräff 8 november: Nya sätt att upphandla

Tätare samverkan med ny grossist, mer transparent prissättning och ökad kontakt mellan gårdar och kök. Vid en digital tematräff kommer flera kommuner dela med sig av erfarenheter kring vilka behov de sett, och hur de förnyat sina arbetssätt vid upphandling. Läs artikeln här.

Delade erfarenheter för minskat matsvinn

Runt om i Sverige gör offentliga kök mycket bra för att få mer mat att hamna i magen och inte i soporna. På Internationella matsvinnsdagen, fredagen den 29 september, vill MATtanken lyfta fram några goda exempel som delats i Erfarenhetsbanken – till exempel en smart svinnvåg, mellanmål av ratad frukt och "klimatbiffar". Läs artikeln här.

Beredskapserfarenheter att inspireras och dra lärdom av

Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider har utvidgats. Nu finns Beredskap som ett nytt ämnesområde. Läs artikeln här.

Lyckosamt odlingsprojekt gör barn nyfikna på grönsaker

Vet du hur man gör för att ta fröer från morötter? Det gör barnen på förskolan Skogsgläntan i Hjältevad. Genom odling på förskolans gård lär sig barnen på ett konkret sätt om hur mat blir till. De blir också mer nyfikna på att äta olika grönsaker. Läs en fördjupande artikel och se filmer här.

Tipsa en rektor: Ny utbildning om skolmåltidens värden

I slutet av oktober inleds seminarieserien "Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken", från Umeå universitet. Den riktar sig till rektorer och ska ge ökad kunskap om bland annat vilken roll skolmåltiden har för den pedagogiska verksamheten. Läs artikeln här.

Vilken start för Erfarenhetsbanken!

Efter fyra månader finns i juni 70 goda erfarenheter delade i MATtankens Erfarenhetsbank för hållbara offentliga måltider. Läs artikeln här.

Tematräff: Skolmåltid + lärarutbildning

Den 8 maj 2023 arrangerades en digital tematräff, som handlade om hur blivande lärare kan få kompetens kring skolmåltidens betydelse. Malmö stad och Malmö universitet berättade om sitt framgångsrika samarbete kring lärarutbildningen.

Vid tematräffen fick vi också höra om arbetet med att få in skolmåltiden som en del i rektorsprogrammet.

Elevers delaktighet nyckeln till ökad nöjdhet

Att visa hur viktig skolmåltiden är, att öka elevinflytandet och få eleverna att känna stolthet över skolrestaurangen – det var några av målen när projektet Bra ska bli bättre inleddes. Genom att anlita en måltidsinspiratör, omdana matsalen till en skolrestaurang och öka matrådets inflytande har Ljungarumsskolan nu kommit en bra bit på väg. Läs den fördjupande artikeln om en erfarenhet från Jönköpings kommun

Tematräff: Mer mat i magen – genom innovativa lösningar och nya arbetssätt

Den 15 mars 2023 arrangerades den första digitala tematräffen utifrån Erfarenhetsbanken. Erfarenheterna som delades var:

Spännande maträtter bidrar till lärande om andra kulturer

Genom populära World Culinary Day har elever i Vetlanda kommun lärt sig mer om bland annat Bosnien, Polen, Storbritannien och Gambia.
Läs den fördjupande artikeln om en erfarenhet från Vetlanda kommun.

Nytt sätt att upphandla ökar andelen närproducerat

De skalade ner antalet produkter från 1500 till 350 och tillämpade open book-metoden. Det gjorde att mindre grossister svarade på upphandlingen. "Tack vare det har det blivit lättare för oss att få in produkter från lokala leverantörer", säger Espen Rognstad, kostchef i Ödeshögs kommun.
Läs den fördjupande artikeln om en erfarenhet från Ödeshögs kommun.

Välkommen till Erfarenhetsbanken – en plats för inspiration och omvärldsbevakning

I februari 2023 lanserades Erfarenhetsbanken. Den samlar goda exempel som bidrar till utveckling av hållbara offentliga måltider.


2022

Munkedal delar erfarenheter från Ett nytt recept

Ökad förståelse mellan yrkesgrupper och större insikt om vad som gör att maten hamnar i magen. Det är några av de resultat som projektet Ett nytt recept för skolmåltider lett till i Munkedals kommun, så här långt. Läs artikeln här.

Dela Digitalt – diskutera måltidsfrågor med kollegor från hela Sverige

Har ni en utmaning – eller en smart lösning? Nu finns chansen att enkelt kunna fråga kollegor, utbyta erfarenheter och ge tips – via forumet Dela Digitalt. Läs artikeln här.

Studiebesök: Inspirerande måltidsmiljöer i Klippan

Mer mat i elevernas magar, bättre måluppfyllelse och ökad trivsel hos kökspersonalen – en fräsch och inbjudande måltidsmiljö får många positiva effekter. Vid ett studiebesök i Klippans kommun den 22 september 2022 fick vi ta del av massor av tips och goda erfarenheter, som visade att det varken behöver vara dyrt eller komplicerat att förnya en tråkig matsal.

Upptaktsträff: Nu börjar arbetet med en ny erfarenhetsbank

Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte kring hållbara skolmåltider är huvudfokus när MATtanken skalar upp arbetet inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Den 8 september hölls en digital upptaktsträff.

Tematräff: Upphandling

När MATtanken arrangerade en tematräff den 23 mars delade fem kommuner erfarenheter kring hur de jobbat med upphandlingsfrågor.

Tematräff: Restaurangmiljön

I samband med MATtankens tematräff den 9 mars 2022 berättade föredragshållare från fem kommuner om sitt utvecklingsarbete med utformning av restaurangmiljön.

Tematräff: Matgästernas involvering och kommunikation

Den 8 februari 2022 hölls en tematräff som handlade om att slunga honung, låta elever uppleva nya livsmedel med alla sinnen och att jobba med stödjande måltidskommunikation. Föredragshållare från sju kommuner medverkade.

Tematräff: Den pedagogiska kopplingen

Glada elever i växthus, trygghet med hjälp av måltidskompisar och populära receptkort som eleverna kan ta med hem. I samband med MATtankens första tematräff inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider, den 20 januari 2022, bjöd föredragshållare från sex kommuner på guldkorn, tips och tankar från sitt utvecklingsarbete.

Ett nytt recept för skolmåltider

Skolmåltiderna har kopplingar till hela livsmedelskedjan och når många barn och unga, därför är skolmåltiderna ett utmärkt nav för att arbeta med omställningsfrågor. Det övergripande målet för projektet är hållbarhet ur alla tre dimensionerna i skolmåltidssystemet fram till 2030.

Här hittar du mer information om Ett nytt recept för skolmåltider:

Anna Lundstedt

Kontakt

Har du tankar och idéer kring hållbara skolmåltider?
Hör av dig till MATtanken!

Samordnare Anna Lundstedt, tel. 036-15 59 05.