Landsbygdsnätverket
H.M Konungen och Drottning Silvia ihop med måltidspersonal samt näringslivschef i Jönköpings kommun, februari 2022.

Fotografiet togs i samband med H.M. Konungens jubileumsbesök i Jönköping, februari 2023. Måltidsverksamheten i Jönköpings kommun bjöd på köttfärssås gjord på vildsvinsfärs och fick chans att berätta om sitt arbete med måltider i förskolan och skolan. Mer än 800 Jönköpingsbor serverades en smakportion. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna.

Intresse för vildsvinskött i offentliga kök till både vardag och fest

Intresset för att använda vildsvinskött i offentliga kök har ökat de senaste åren. Det visar MATtankens kartläggning av inköp av vildsvinskött i offentliga kök 2022.

– Vi ser en vilja och nyfikenhet att både prova nytt och bidra till en god sak. Men periodvis har det varit svårt att få tag på det vildsvinskött som köken efterfrågar, säger MATtankens Eva Sundberg.

Kartläggningen visar tydligt att de offentliga köken frågar efter svenskt vildsvinskött.

– Detta indikerar att de offentliga köken ser fördelar med att djuren kommer från svenska marker, där avskjutningen exempelvis medför att färre vildsvin orsakar markskador, skördeförluster och trafikolyckor, säger Eva.

MATtanken har vid två tillfällen kartlagt kommunernas och regionernas inköp av vildsvinskött med hjälp av enkäter. Nollpunktsmätning gjordes för perioden 1 december 2019–30 november 2020. Uppföljande kartläggning gjordes för motsvarande period 2022.

Nära en fördubbling av inköpt mängd vildsvinskött

46 kommuner köpte in vildsvinskött 2020. 78 kommuner köpte in vildsvinskött 2022.
4 regioner köpte in vildsvinskött 2020. 5 regioner köpte in vildsvinskött 2022. 

Tabell: Inköpt mängd vildsvinskött, under perioden 2020 jämfört med 2022.


2020

2022

Kommuner

17,1 ton

36,6 ton

Regioner

4,6 ton

3,0 ton

Total mängd

21,7 ton

39,6 ton


– Fler kommuner och regioner köper vildsvinskött och det har skett nära en fördubbling av den inköpta mängden, från 2020 till 2022, fortsätter Eva.

Att intresset för vildsvinskött har ökat styrks också av att flera av de som svarat på enkäten kommenterar att de skulle ha köpt mer vildsvinskött, om det varit möjligt. Men periodvis har det som sagt var varit svårt för de offentliga köken att få tag på köttet.

– MATtankens slutsats utifrån kartläggningen är att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential gällande vildsvinskött i offentliga kök. Det finns flera kommuner och regioner som ännu ej serverat vildsvinskött alls. Av de som redan provat finns intresse att få tag på mer kött. Men för en fortsatt ökande och mer regelbunden servering av vildsvinskött i offentliga kök behöver mer vildsvinskött passera vilthanteringsanläggningarna, så att mer kött finns att tillgå. Detta eftersom offentliga kök bara kan köpa in sådant kött som kommer via viltanteringsanläggningar, säger Eva.

Färs är vanligast

En annan sak som MATtanken noterar är att prisfrågan inte tycks vara avgörande för om kommunerna och regionerna väljer att servera vildsvinskött eller inte.

– Priset för vildsvinsfärs ligger på ungefär samma nivå som priset för nötfärs och färs är den vanligast inköpta styckningsdetaljen, förklarar Eva.

MATtankens Anna Kim-Andersson har varit delprojektledare när det gäller arbetet med att främja mer vildsvinskött i offentliga kök. Hon tycker att det varit intressant att vara med från början och följa de olika satsningar som gjorts för att öka konsumtionen inom ramen för Vildsvinspaketet.

– Det har varit roligt att måltidsverksamheterna verkligen varit på tårna! Många ville vara med i vårt vildsvinsnätverk och redan från start diskutera frågor som exempelvis upphandling, hantering av säkert vildsvinskött, med mera. De offentliga köken var också snabba med att ta fram nya recept med den relativt nya viltråvaran. De har på olika sätt introducerat dessa nya rätter för matgästerna i förskola, skola och inom äldreomsorgen.

Vildsvinsköttet tycks fungera lika bra i vardagen som vid festligare tillfällen.

– Jag tror att vi alla som funnits med i sammanhanget har lärt oss saker under resans gång, som även kan användas i framtida arbete med att introducera nya råvaror, säger Anna.

Mer information

Här kan du ta del av enkätsvaren från kommunerna och regionerna 2022.

MATtanken har åren 2020-2023 på olika sätt verkat för att främja mer vildsvinskött i offentliga kök. Arbetet har bedrivits med medel från det så kallade Vildsvinspaketet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer om vårt arbete eller ta del av rapporten om kartläggningen 2022?
Kontakta oss på e-post: mattanken@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad