Landsbygdsnätverket
Kollage med elev som tar mat och lärarstudent som skriver.

Tematräff 8 maj: Skolmåltid + lärarutbildning

Vid lärarutbildningen i Malmö finns en valbar kurs som ger kunskap om skolmåltiden. På en digital tematräff den 8 maj berättar Malmö stads måltidsorganisation och Malmö universitet om hur de samarbetar i utbildningen av framtidens lärare.

– Måltiderna i skolan är viktiga ur alla tre hållbarhetsdimensionerna och det finns mycket att vinna på att nyttja mat och måltider i barnens lärande, säger MATtankens Anna Lundstedt.

8 maj, klockan 13.30-14.30.

Vid tematräffen berättar Tina Bowley, koststrateg i Malmö stad, och Annette Zeidler vid lärarutbildningen Malmö Universitet, om hur kursen Måltiden som pedagogiskt verktyg blev en valbar del i lärarutbildningen, samt hur kursen är uppbyggd och genomförs. Tidigare lärarstudenter delar också sina erfarenheter av kursen.

Vi får även höra Cecilia Olsson, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet, berätta om hur universitetet planerar för att kunskap om mat och måltider ska bli ett nationellt inslag i rektorsutbildningen.

– Vi ser att samarbetet mellan skolans verksamhet och måltidsverksamheten/köket är en viktig hävstång för att ytterligare utveckla arbetet med skolmåltiderna. Att måltiden tas tillvara är bra för elevernas utbildning men också för att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

– MATtanken hoppas att tematräffen kan inspirera till nya samarbetsinitiativ mellan fler kommuner, måltidsorganisationer och lärarutbildningar runt om i landet! säger Anna Lundstedt.

Tematräffen arrangeras inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider och är en fördjupning av en erfarenhet i Erfarenhetsbanken. Ett nytt recept för skolmåltider finansieras av Vinnova och koordineras av Livsmedelsverket.

Senast uppdaterad