Landsbygdsnätverket
Illustration: En grupp människor. Över deras huvuden finns symboler: en hjärna, en glödlampa, en raket

Erfarenhetsutbyte inom Ett nytt recept för skolmåltider

Illustration för projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Två barn vid ett matbord.

MATtanken/Jordbruksverket har uppdraget att inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider fortsätta vara med och skapa förutsättningar för nätverkande. Alla som är intresserade av att utveckla hållbara skolmåltider är välkomna att delta! Ett nytt recept för skolmåltider är ett nationellt projekt som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova.

  • MATtankens Erfarenhetsbank samlar allt från större koncept till handfasta tips på hur offentliga måltider kan bli ännu mer hållbara. Erfarenhetsbanken fungerar som språngbräda för att sprida goda exempel, inspirera och lära av varandra. Detta är ett sätt att skala upp och ge spridning till allt fint arbete som sker runtom i landet! Alla som jobbar med eller berörs av offentliga måltider är välkomna att bidra till spridning av goda erfarenheter.
  • Vi vill underlätta djupare dialog i specifika frågeställningar, för ökat erfarenhetsutbyte. Det sker till exempel genom tematräffar och studiebesök.
  • Vår ambition är att fånga upp det som händer på regional nivå ute i landet. Bjud gärna in oss till regionala arrangemang och nätverksträffar.
  • Vi sprider möjligheter att använda SKR:s Deladigitalt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ett forum där man snabbt och enkelt kan bolla tankar och få svar på frågor som rör offentliga måltider.

Vi i MATtanken ser fram emot ett fortsatt nätverkande inom ”Ett nytt recept” och hoppas att många vill haka på – för att tillsammans bidra till den fortsätta utvecklingen av hållbara skolmåltider.

Erfarenhetsbanken – en plats för inspiration och omvärldsbevakning


I februari 2023 lanserades Erfarenhetsbanken. Den samlar goda exempel som bidrar till utveckling av hållbara offentliga måltider. Alla bidrag är viktiga, vi välkomnar stort och smått!

Skicka in ditt bidrag här!

Vi kommer sprida goda exempel från erfarenhetsbanken i MATtankens forum och kanaler. I sociala medier taggar vi erfarenheterna med #ettnyttrecept.

Skolmåltid + lärarutbildning

Den 8 maj arrangerades en digital tematräff, som handlade om hur blivande lärare kan få kompetens kring skolmåltidens betydelse. Malmö stad och Malmö universitet berättade om sitt framgångsrika samarbete kring lärarutbildningen. Läs mer här.

Vid tematräffen fick vi också höra om arbetet med att få in skolmåltiden som en del i rektorsprogrammet. Läs mer här.

Ett nytt recept för skolmåltider

Skolmåltiderna har kopplingar till hela livsmedelskedjan och når många barn och unga, därför är skolmåltiderna ett utmärkt nav för att arbeta med omställningsfrågor. Det övergripande målet för projektet är hållbarhet ur alla tre dimensionerna i skolmåltidssystemet fram till 2030.

Här hittar du mer information om Ett nytt recept för skolmåltider.

Anna Lundstedt

Kontakt

Har du tankar och idéer kring hållbara skolmåltider?
Hör av dig till MATtanken!

Samordnare Anna Lundstedt, tel. 036-15 59 05.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post