Landsbygdsnätverket
Potatis.

Regional temadag Västra Götaland

Vilka mervärden finns det med att köpa lokalproducerade livsmedel och hur kan vi använda mer svenska råvaror under hela året. Det är temat för vårens regionala tematräff.

15 maj kl. 9.00-15.30.
Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda

Representanter från några olika kommuner berättar om olika sätt komma i kontakt och göra affärer med lokala leverantörer. Vi kommer få en visning av skolan samt restaurangverksamheten. 

Syftet med dagen är att ge aktörer i Västra Götalands län möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Mer information
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Arrangörer: Regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med MATtanken.

Senast uppdaterad