Landsbygdsnätverket

Att kommunicera måltider - fyra röster i samtalspanelen

"Kommunikation, storytelling och offentliga måltider" är temat för MATtankens panelsamtal den 27 april. Panelsamtalet arrangeras som en del av kick-offen inför firandet av årets Offentliga måltidens dag och fyra personer ingår i panelen.

  • Jenny Skagerholm, enhetschef, måltider, Östra Göinge kommun;
  • Laila Lindholm, enhetschef måltider, Sollefteå kommun
  • Anna Gustafsson, kommunikatör, Skövde kommun
  • Christina Hertneck, kommunikationschef Jordbruksverket.

Tillsammans med paneldeltagarna diskuterar vi möjligheter och utmaningar i kommunikationsarbetet. Hur kan vi tillsammans ta ytterligare steg i arbetet för att lyfta fram – Sveriges viktigaste måltider – de offentliga måltiderna!

Här kan du läsa mer om kick-offen den 27 april kl 13.30-14.30 och anmäla dig.


Senast uppdaterad