Landsbygdsnätverket
Barn i växthus som vattnar plantor.

Ett nytt recept för skolmåltider: Nu börjar arbetet med en ny erfarenhetsbank

Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte kring hållbara skolmåltider är huvudfokus när MATtanken skalar upp arbetet inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Den 8 september hölls en digital upptaktsträff.

Att enkelt kunna ta del av andras erfarenheter, omvärldsbevaka, bolla frågor och hitta kollegor att ha djupare diskussioner med – det är behov som MATtanken identifierat i den kartläggning som gjorts tidigare i projektet. Utifrån detta går arbetet vidare när MATtanken nu fått ett utökat uppdrag.

Erfarenhetsbanken

På upptaktsträffen berättade Anna Lundstedt, samordnare inom MATtanken, hur arbetet ska ske framåt för att underlätta erfarenhetsutbyte och samverkan:
– En erfarenhetsbank kommer utvecklas på MATtankens webbplats som bygger på att offentliga aktörer vill bidra med sina erfarenheter. Vår önskan och förhoppning är att man vill dela med sig av stort och smått in till erfarenhetsbanken, vars syfte är att bidra till ett mer hållbart skolmåltidssystem. Här ska man också kunna ”glo och sno” och inspireras av vad andra gör. Det görs så mycket bra redan i dag inom hållbara offentliga måltider.

Innehållet i erfarenhetsbanken ska också fungera som en språngbräda för spridning i MATtankens olika kanaler men vår förhoppning är även att många andra aktörer kommer att bidra till spridning. På sociala media ska #Ettnyttrecept kunna användas för att skapa igenkänning och bidra till uppskalning i projektet.

Erfarenhetsbanken kommer tekniskt att byggas upp under september-oktober och lanseras senare i höst. Men redan nu finns ett formulär på MATtankens webbplats, att använda för att skicka in och dela erfarenheter.
–Det går alltså bra att börja bidra in till ”banken” redan nu, säger Anna Lundstedt.

Dela Digitalt – ett användbart forum för frågor och svar

Tobias Henning, kommunikatör i MATtanken visade SKR:s webbplats Deladigitalt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett forum för personer som arbetar med alla typer av frågor inom offentlig sektor. För att dela erfarenheter här krävs en e-postadress från en offentlig organisation.
– Detta är ett smidigt sätt att se om det finns andra som jobbar med samma fråga och har erfarenheter att dela, sa Tobias Henning.

Exempelvis finns det just nu frågor igång gällande frukost i skolan och distributionscentraler.
– Ju fler personer som arbetar med offentliga måltider som finns i detta forum desto fler relevanta frågor kommer att delas här säger Tobias som uppmanar till att registrera sin mejladress på Dela Digitalt, så är man igång!

Illustration för projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Elever, lärare, skolkockar och livsmedelsproducent.

Regionala nätverk – vi deltar gärna

För att kunna bidra till spridning av goda exempel och ta del av det som är aktuellt inom hållbara offentliga måltider, så deltar MATtanken gärna i regionala nätverksträffar. Både fysiska träffar och digitala. Bjud gärna in oss!

I MATtankens befintliga forum kommer vi att verka för ökade möjligheter till fördjupade samtal, att kollegor från olika verksamheter ska kunna djupdyka i specifika frågor och kroka arm.
– Ett exempel på det är nästa Studio MATtanken som har tema krisberedskap. Den som vill och har möjlighet kan anmäla sig till en fördjupande workshop, sa MATtankens projektledare Eva Sundberg.

Mycket har gjorts och mer behövs

Emelie Eriksson, projektledare för det nationella kompetenscentrat för måltider i vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket, medverkade på mötet och berättade övergripande om projektet Ett nytt recept för skolmåltider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova.
– Alla som är med på mötet i dag är viktiga för den här omställningen. Mycket som ni bidrar med redan i dag är fantastiskt, men vi vill att det ska hända saker på flera platser samtidigt. Med det här projektet vill vi skapa en snöbollseffekt, sa Emelie Eriksson.

Skolmåltidssystemet är komplext och det behövs nya arbetssätt och metoder för att skapa ett system som är hållbart både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
MATtankens Anna Lundstedt avslutade:
– Vi hoppas att det är många som vill hänga på i detta arbete. Tillsammans sätter vi många snöbollar med goda exempel i rullning – mot ännu mer hållbara måltider.

Dela era goda erfarenheter

Har din måltidsorganisation, skola eller kommun gjort något bra för att utveckla mer hållbara måltider? Dela med er av era erfarenheter här!

Ert bidrag kommer publiceras i den nya Erfarenhetsbanken som lanseras under hösten.

Senast uppdaterad