Landsbygdsnätverket

Insamlingen av 2023 års livsmedelsstatistik pågår

För andra gången genomför Jordbruksverket en insamling av statistik över kommunernas inköpta livsmedel. Utskicket med årets förfrågan gick iväg till kommunerna den 25 januari.

– Vi frågar efter kommunernas statistik över inköpta livsmedel 2023, berättar Eva Sundberg från MATtanken som tillsammans med Jordbruksverkets statistikenhet jobbar med SILO.

Mailet sändes till personer som är ansvariga för måltidsverksamheten eller som ansvarar för upphandlingen av livsmedel i kommunen.

När insamlingen är klar, och all data är intankad, kommer SILO‑databasen att innehålla både 2022 och 2023 års livsmedelsstatistik.

– I april öppnar vi SILO-databasen och gör den publik. Förberedelser för lanseringen pågår och vi kommer berätta mer om detta framöver, säger Eva.

Bildruta med orden: Här kan du läsa mer om SILO

Mer information om SILO

SILO står för: Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Syftet med SILO är att samla in och sammanställa statistik för att få kunskap och kunna följa utvecklingen över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor. >> Här kan du läsa mer om SILO.

Senast uppdaterad