Landsbygdsnätverket

Fokus i Land Lantbruk nr 5, 2023 är andelen svensk mat i offentliga kök.

Land Lantbruk har undersökt hur stor andel av maten som är svensk i de offentliga köken

MATtankens Eva Sundberg blev ombedd att kommentera enkätens resultat. "Det finns många orsaker till att det är en stor variation i kommunerna, men de som har en tydlig styrning och strategi mot de här frågorna är de som har framgång", säger Eva.

Undersökningen är publicerad i Land Lantbruk nr 5, 2023. Temat är Offentlig mat. 290 kommuner har fått enkäten, 224 kommuner har svarat. 

Att verka för tillgång till nationell livsmedelsstatistik, offentlig sektor, är för övrigt en fråga som MATtanken jobbar med. Så här skrev Eva Sundberg på bloggen Den svenska maten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Andelen svenskt men även många andra uppgifter kring livsmedelsinköpen är det många aktörer i livsmedelskedjan som är intresserade av, allt från den enskilde producenten och ända fram till konsumenten. Men vi behöver fakta att utgå från när vi diskuterar och sätter mål kring inköpen på lokal, regional och nationell nivå. I dagsläget finns ingen sammanställd statistik som är tillgänglig för alla där man kan hitta uppgiften. De offentliga inköpen omnämns i många sammanhang som ett verktyg för hållbar utveckling. Jag hoppas därför att vi inom en snar framtid inte behöver gissa och spekulera utan att vi har fakta att utgå från när vi i olika sammanhang diskuterar offentliga livsmedelsinköp.

Är du intresserad av frågan om nationell livsmedelsstatistik - offentlig sektor?

Fredag den 27 januari kl 08.30-09.15 genomfördes Studiom MATtanken på detta tema. Läs mer på www.mattanken.se/studioarkiv, Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad