Landsbygdsnätverket

Foto: Munkedals kommun, Johanna Bothén.

”Om det uppstår en krissituation har vi redan etablerat kontakt”

Pandemin har gjort att intresset för lokalproducerat och svenska livsmedel har ökat. Fler kommuner börjar också fundera över sin krisberedskap och kopplingen till vad som går att köpa i närområdet. En kommun som varit tidiga med att ha lokala leverantörer i sin krisberedskapsplan är Munkedals kommun.

I Sverige är det ett fåtal stora grossister som levererar merparten av livsmedel till landets offentliga måltider. Det handlar om maten till förskola, skola, vård och omsorg men även maten som serveras inom försvarsmakten, med mera. Blir det en större samhällskris med stängda gränser, datasystem som slås ut, brand i lager, strejk eller liknande. Ja, då blir det också under en längre eller kortare period en stor utmaning att servera alla måltider i de offentliga köken.

Angeläget med ökad självförsörjningsgrad

– Eftersom Sverige i stort sett endast är självförsörjande på spannmål, morötter och potatis så är det klart att utbudet i en långvarig kris är en besvärlig fråga. De stora grossisterna har en viktig roll även i detta sammanhang, men samtidigt är det angeläget med en ökad självförsörjningsgrad, säger Emelie Eriksson som är projektledare och kostekonom på Livsmedelsverket och involverad i arbete med att fram en handbok för krisberedskap inom offentliga måltidsverksamheter (länk till mer information finns i faktarutan i slutet av texten).

När det gäller kommunernas beredskap för en kris behöver måltidsorganisationerna säkerställa att de själva har hela kedjan med sig, från lantbrukare till förädlad produkt. Inte minst det sista ledet är viktigt eftersom få offentliga kök klarar att ta till vara på råvaran om den inte är förädlad. Offentliga kök behöver tvättade grönsaker, malt mjöl, styckat kött. Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2018 hade enbart 4 av 10 kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen.

Viktigt att lära känna varandra

En av de kommuner som sedan tidigare har en plan är Munkedals kommun. Måltidschef Gunilla Martinsson berättar att när kommunen tecknar rabattavtal för säsongsvaror och närproducerat, vid sidan av gällande grossistavtal, så finns beredskapssamarbete med, redan från början. Läs mer om Munkedals samarbeten med lokala producenter.

– Fördelarna med att ha rabattavtal med lokala leverantörer är flera. Om det uppstår en krissituation så har vi redan etablerat kontakt med flera av de lokala producenterna. Vi har kontaktinformation, vet var de håller hus och vad de producerar som vi kan servera, berättar Gunilla Mårtensson.

Rabattavtalen är inte bindande när det gäller volymer som ska köpas/kan säljas. Men alla vinner på att det genom avtalen skapas relationer där köpare och säljare får ömsesidig kännedom om varandra.

– Att vi som offentlig kund redan är känd hos de lokala leverantörerna gör att vi kan få en snabbare hantering, genom att de redan har erfarenhet av att leverera till oss. Vi vet också tack vare detta mer exakt vad vi kan få hjälp med, fortsätter Gunilla.

Avtal med ömsesidig nytta

I planeringen lyfter Gunilla fram att det har varit viktigt att forma avtal som täcker ”en varukorg”, men naturligtvis en begränsad sådan.

– Det ska gå att skapa en måltid. I varukorgen behövs något ur varje livsmedelsområde, som mejeri, kött/chark, fisk, potatis/rotfrukter/grönsaker, spannmål, med mera, säger hon.

I en krissituation kanske det inte bara är livsmedel som behövs. Det kan också vara viktigt att veta vilken maskinpark som finns att tillgå.

– Det kan gälla lager, traktorer och andra saker vi kan behöva hjälp med. Detta är inte tvingande villkor, men som flera producenter uttryckt sig: Det är klart att vi tänker på dem som redan handlar av oss i första hand, om krisen kommer.

Gunilla upplever att dialogen med de lokala leverantörerna är god.

– De förstår att vi med rabattavtalens hjälp kan köpa säsongsvaror och närodlade produkter som ger guldkant till våra boende, elever och barn, samtidigt som vi också stöttar de lokala producenterna i deras kamp att överleva. Vi vet att många av dem känner en trygghet att ha med oss i sina kundregister, det gör dem mindre sårbara. Och vi som jobbar med de offentliga måltiderna känner motsvarade trygghet i att veta att vi lokala leverantörer med oss när, och om krisen kommer, avslutar Gunilla.

Senast uppdaterad