Landsbygdsnätverket
Eva Sundberg och Jesper Fransson står vid en bildskärm där Silo-databasen visas.

Eva Sundberg och Jesper Fransson har under våren visat hur Silo-databasen fungerar för arbetsgrupper och uppgiftslämnare. Den 16 maj är externa aktörer inbjudna.

Öppet möte 16 maj: Visning av Silo-databasen

Alla aktörer som vill veta mer om hur det gått med insamlingen av livsmedelsstatistik, offentlig sektor, är inbjudna till ett möte tisdag den 16 maj kl. 13.30-15.00.

– Vi visar Silo-databasen och pratar om vad vi lärt oss i arbetet med pilotinsamlingen av kommunernas statistik över inköpta livsmedel 2022. Vi berättar också hur vi tänker gå tillväga i arbetet framåt, säger Eva Sundberg, MATtanken.

Syftet med mötet är även att olika aktörer ska få möjlighet att ge input. Vad ser man för möjligheter och utmaningar? Vilken typ av data och sökningar efterfrågar aktörerna? Vilka rapporter bör prioriteras?

Mer information om Silo

Läs mer på webben Silo, Statistikinsamling livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Senast uppdaterad