Landsbygdsnätverket
Kollage med äldre kvinna, matlåda från måltidsverksamhet samt matlåda från kafé som läggs i kasse

Foto: Cade Martin/Unsplash, Privat, Mel Chipfakacha/Unsplash

Statusläge för matlådan – så här jobbar kommunerna

Hur matdistribution till äldre i ordinärt boende ska lösas är en aktuell fråga i många kommuner. I november månads Studio MATtanken gjorde vi en djupdykning i ämnet och pratade också om regler för förpackningar.

I en tid när många kommuner ser över sina uppdrag och hur de kan utföras är frågan om matdistribution till äldre i ordinärt boende, i dagligt tal matlådor, en fråga där det rör på sig mycket just nu. Att det finns många olika lösningar var tydligt i Studio MATtanken fredagen den 24 november, då temat var just: Matlådor till äldre i ordinärt boende – lösningar och utmaningar. Ämnet engagerar och nästan 200 personer deltog i studiosamtalet.

Kyld mat vanligast

I Studio MATtanken gjordes en undersökning med frågan: Vilken matlådelösning har din kommun? 123 av mötesdeltagarna svarade på frågan:

  • Kyld mat – 51 procent
  • Varm mat – 31 procent
  • Mat från butik – 7 procent
  • Annat – 2 procent
  • Vet ej – 8 procent

Nya förpackningsregler från 1 januari 2024

I inledningen av studiosamtalet berättade Åsa Stenmarck, specialist på materialflöden och plast vid Naturvårdsverket, om arbetet med implementeringen av plastdirektivet som träder i kraft 2024. Direktivet innebär bland annat att vissa engångsartiklar i plast förbjuds och att det i vissa sammanhang måste finnas återanvändningsbara förpackningar. Hon berättade att Naturvårdsverkets jurister just nu arbetar med att tolka direktivet. Exakt hur det kommer påverka kommunal måltidsverksamhet är ännu inte klart. Läs mer om de nya reglerna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kylda matlådor sedan länge

Flera kommuner berättade om sina lösningar för matlådor, till exempel Nyköpings kommun. Där har äldre erbjudits kylda matlådor i 30 år och under 2023 har kommunen bytt till ett system som ger större valfrihet. Varje vecka har de äldre möjlighet att välja från en meny med tio rätter, där fem rätter är populära klassiker och fem byts ut.

De äldre beställer via en app som hemtjänstpersonalen hanterar. Leverans sker en gång per vecka. Marianne Backrud-Hagberg , verksamhetschef måltider, berättade att över 80 procent av matgästerna är nöjda eller mycket nöjda med maten. En del äldre vill dock hellre kunna ringa in sin beställning, en synpunkt som många deltagare i Studio MATtanken kände igen.

Kalmar kommun gick över till kylda matlådor 2015. Måltidsverksamheten lagar 350 portioner per dag, som levereras av taxibolag tre dagar i veckan. Eva Olsson, handläggare på kostverksamheten, berättade om kommunens sjuveckors-matsedel där de äldre kan välja på 21 olika maträtter per vecka. Hon berättade också att kundnöjdheten ökat till 98 procent. På fredagar kan de äldre beställa "helgfröjd", en lite finare dessert som guldkant till helgen.

Några olika matlådor från butik eller restaurang

Foto: Cristiano Pinto/Unsplash

Utfasning och återinförande

Barbro Larsson, enhetschef för Måltid och lokalvård i Lidköpings kommun, berättade om de senaste årens förändringar. Tidigare lagade ett produktionskök mat till matlådor. För två år sedan beslutade kommunen att enbart erbjuda matlådor till äldre med behov av specialkost. Nyligen fattades beslut om att kommunen helt ska sluta med egenproducerade matlådor.

I Kävlinge kommun har däremot matlådorna fått en nystart. Efter att kommunen under några år hänvisat äldre med beviljat bistånd att handla mat via en särskild matkasseleverantör togs i juni 2022 beslutet att börja leverera kyld mat till äldre i ordinärt boende. Måltidsutvecklarna Ellen Hugosson och Malin Nilsson berättade att det varje vecka finns tolv rätter och att de äldre beställer via en app med bildstöd. Tidigare var det bara personer med biståndsbeslut som kunde få matlådor från kommunen, men ett nytt beslut ger alla över 70 år möjlighet att beställa.

Seniorrestauranger i många kommuner

I Studio MATtanken gjordes en undersökning med frågan: Erbjuder ni äldre att komma och äta i kommunal restaurang? 101 av deltagarna svarade på frågan:

  • Ja, i seniorrestaurang – 56 procent
  • Ja, i skolrestaurang – 9 procent
  • Nej, inte alls – 24 procent
  • Nej, men planerar för det – 4 procent
  • Vet inte – 7 procent

Test av återanvändningsbara förpackningar

I Växjö kommun finns ett politiskt beslut om att fasa ut all engångsplast. Det är en utmaning som måltidsverksamheten jobbar mycket med, vilket Patric Svensson, verksamhetscontroller, berättade om. Framöver kommer Växjö att testa återanvändningsbara plastförpackningar för matlådor. Kommunen deltar också i framtagandet av en möjlig pappersförpackning för matlådor. En utmaning är att kunna försluta förpackningarna med livsmedelsgas, som man ibland använder. Cirka 700 personer tar del av kommunens matlådor som levereras sex dagar i veckan. Det kom många frågor i chatten, många deltagare ville veta mer om Växjös utvecklingsarbete. 

Nytt kök och utmaningar med olika aktörer

Efter att ett av de två produktionsköken i Sundsvalls kommun dömdes ut för några år sedan lagas maten till matlådor av ett kommunalt kök och även av ett upphandlat privat företag. Kajsa Stenlund, sektionschef måltider, berättade att kommunen planerar för ett nytt kök som ska fokusera bara på matlådor. Det finns önskemål om att erbjuda en större valfrihet och kommunen utreder nu olika möjligheter.

My Berensson, kostchef i Ekerö kommun, berättade att två äldreboenden i kommunal regi lagar mat till matlådor, som körs ut varma. Varje dag finns två rätter att välja på och det är hemtjänsten som kör ut dem. I dag finns flera hemtjänstaktörer i kommunen, som alla kommer och hämtar matlådor i de två köken. Att många är inblandade i hanteringen är en utmaning, det händer att det ibland blir fel tillbehör till maträtterna.

Fler kommuners lösningar för matlådor

Studio MATtanken avslutades med att de som ville kunde fylla i en enkät och i den svara på vilken lösning de har i sin kommun. Här nedan kan du ta del av de svar som kommit in, från ett 30-tal kommuner runt om i landet.

Kommun

Hur har din kommun löst det med mat till äldre i ordinärt boende?

Bollebygds kommun

Varma matlådor, två alternativ att välja på måndag-fredag. Lördag-söndag en rätt. Matlådorna körs ut varje dag av hemtjänstens personal.

Kontakt: Therese Lindh

Falköpings kommun

Vi erbjuder varma matlådor. Lagas i våra kök och distribueras via hemtjänsten. Kontakt: Gunvor Olsson

Flens kommun

Kommunen köper kalla matlådor för leverans en gång/vecka direkt från Måltidsservice i Katrineholm. Det behövs ett biståndsbeslut för att få köpa lådorna. Måltidsservice hos oss är inte involverade alls i dagsläget. Kontakt: AnnaKarin Karlson

Gislaveds kommun

Varma matlådor

Grästorps kommun

Kalla matlådor tillagas och packas i kommunens kök, och distribueras sex dagar/vecka med hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet.
Biståndsbedömning krävs, men ges generöst till alla pensionärer som önskar. Kontakt: Anna Ornelid

Habo kommun

Leverans av varm mat. Levereras av hemtjänsten. Kontakt: Lena Bergström

Halmstads kommun

Kylda matlådor med leverans en gång per vecka. Hemtjänst beställer åt kund via app. Tio maträtter att välja på per vecka. Matsedeln återkommer var 7:e vecka. Kontakt: Pernilla Ekstrand

Helsingborgs stad

Vi har inte haft någon måltidsleverans till ordinärt boende på cirka 20 år. Vi hänvisar istället till privata aktörer (bland annat restauranger) och butiker. Man kan ha ett biståndsbeslut för stöd vid måltider, och man kan få hjälp med digitala inköp. Kontakt: Jenny Håkansson

Herrljunga kommun

Kyld mat som körs ut en gång per vecka. En matsedel som innehåller sju lunchrätter och tre lite lättare rätter. Vi har haft detta system sen 2006. Svårast är att få fram vad som är en bra matlåda med så lite plast som möjligt. Kontakt: Marita Lundgren

Hjo kommun

Varma matlådor från vårt stora produktionskök, hemvården kör ut matlådorna. De packar maten i väskor med värmeplattor/kylplattor. Kontakt: Anna Johansson

Hultsfreds kommun

Leverans av kylda matportioner en gång i veckan. Kontakt: Annie Hermansson

Järfälla kommun

Vi tillagar kalla matlådor cirka 350/dag. Vi ser över vår hantering just nu och kommer flytta produktionen till ett av köken i stället för att de ska produceras från fyra. Vi planerar också att inom nära framtid ha tre dagars leverans istället för sju dagar. Hemtjänsten levererar ut matlådan till kund. Vi har även pratat om att ta bort råkost och ersätta den med mer varma grönsaker, bland annat för att minska plastanvändningen. Vi köper in ny packmaskin. Kontakt: Kristina Sohlberg

Karlshamns kommun

Vi har haft varma matlådor sen lång tid tillbaka, två rätter att välja på varje dag och en dessert. Lite "finare" mat på helgen. Detta år har vi bytt politik och man har nu tagit beslut om att vi under nästa år även ska börja erbjuda kylda matlådor för de som vill. De varma körs ut av hemtjänstpersonal och när vi har kylda så kommer dessa antagligen köras ut av någon annan intern logistikfunktion, vilket förhoppningsvis kommer att minska arbetsbördan för hemtjänstpersonalen, särskilt eftersom vi har en hel del som har endast mat och inga andra insatser.

Vi har också tre renodlade ÄO-restauranger där de äldre kan äta. I de kommundelar vi inte har någon ÄO-restaurang så erbjuder vi att de får komma och äta i en skolmatsal, men det sker inte i så stor utsträckning. Kontakt: Marie Stanleysson

Katrineholms kommun

Vi erbjuder tio olika rätter varje vecka att välja ifrån. Maten produceras i ett kommunalt kök som även skickar mat till SÄBO samt har seniorrestaurang. Matproduktionen till matlådan följer delvis matproduktionen till SÄBO och restaurang. Matlådorna innehåller huvudkomponenter, kall/varm sås samt tillagade grönsaker. Tillbehör och färska grönsaker behöver kunden själv komplettera med. Maten levereras hem en gång i veckan av kommunens egen omlastningscentral. Kunderna får kylda matlådor i kylväska med kylklamp. Maten är packad med livsmedelsgas. I matväskan kommer en beställningsblankett gällande den leverans som kommer tre veckor senare, vilken kunden fyller i efter önskemål och sedan skickar tillbaka med returväskan. Alla kunder har en minimumgräns och om kunden inte aktivt väljer rätter skickas olika maträtter utifrån förvalt antal lådor/vecka. Maten anpassas efter behov, konsistensanpassad mat och specialkost av medicinska skäl erbjuds. Matlådan kostar 65kronor/portion och månadsabonnemang kostar 1950 kronor. Kunder under 70 år behöver ett biståndsbeslut medan alla över 70 år kan beställa matlåda utan utredning. Alla behöver dock ansöka om att starta upp tjänsten vilket görs hos Vård- och omsorgsförvaltningen. Måltidsorganisationen tillhör Service- och teknikförvaltningen. Vi genomför årligen en kundenkät och nöjdheten i senaste undersökningen ligger på cirka 83 procent. Kontakt: Frida Segerberg

Kramfors kommun

Kylda matlådor varje dag. Två lunchalternativ och ett middagsalternativ.

Kungsbacka kommun

Beställning via butik görs av respektive matgäst. Det är ett avtal som helt ägs av verksamheten Vård och omsorg sedan november 2022. Dessförinnan så levererade vi i måltidsverksamheten varma lunchmåltider som kördes ut av hemtjänsten. Kontakt: Annika Åkerlund

Linköping, privat aktör

Kylda hemtjänstlådor med leverans tre dagar i veckan till Trygghetsboendena som sedan i sin tur delar ut maten till kunden tre till sju gånger i veckan.

Linköpings kommun

Varma matlådor men vi har lagt ett förslag med övergång till kylda matlådor till nämnden. Kontakt: Åsa Kullberg

Ljusdals kommun

Vi har kylda matlådor, med en leverans i veckan. En privat aktör levererar maten i kylbilar. Matsedel med tio rätter + en dessert och en festmeny. Vi samproducerar matdistribution och boendes mat, där vi också har kyld mat. Vi har cirka 150 kunder och producerar cirka 1200 matlådor i vecka. Matbeställningar läggs in via hemtjänsten via en app till kostdatasystemet. Kontakt: Linda Hörnell

Nynäshamns kommun

Kalla matlådor, tillagas i ett av kommunens kök, levereras tre dagar/vecka. Kontakt: Maud Gezelius

Nässjö kommun

Vi har varma matlådor som körs ut av hemtjänst samt taxi. Vi har fyra kök som gör matlådor, ett i centralorten och tre i respektive kransort där övrig äldreomsorgsmat lagas. Man behöver få insatsen beviljad. Kontakt: Jessica Käll

Piteå kommun

Kyld matleverans med tre leveransdagar per vecka. Leverans från produktionskök till kylrum varifrån hemtjänsten hämtar matportioner för leverans till kund. Kontakt: Helena Lundberg

Ronneby kommun

Biståndsbedömning till och med 74 år. För personer 75 år och uppåt krävs ingen bedömning. Vi levererar cirka 300 varma portioner sju dagar i veckan, från omsorgens alla fem kök, till hemtjänst eller upphandlad transport, när hemtjänst inte behövs i centralorten. Gäster kan välja att få mat varje dag eller varannan dag. Vid varannan dag väljer man vilka dagar i veckan man vill ha mat, således inte riktigt varannan dag men det heter så. Vi erbjuder två rätter + dessert varje dag. Dessertsoppa/kräm, matigare kaka vid soppa och finare dessert på lördag och söndag.

Nuvarande taxa är 48 kronor, beslutad av kommunfullmäktige. Distributionsavgift beslutas av Vård- och omsorgsnämnden som får pengarna medan Kostenheten betalar transporten. Måltiden är subventionerad. Vi får inte höja avgifter automatiskt enligt KPI utan måste få beslut i kommunfullmäktige. Detta är en mycket trög gång då berörda nämnder och Kommunala pensionärsrådet ska svara på remissförslaget innan det går upp till politiken. Det kan ta fram sex månader till ett år att få beslut. Som besparing stängde vår största restaurang i centralorten efter pandemin. Kontakt: Elena Johansson

Skellefteå kommun

Vi har kalla matlådor till våra äldre. Kontakt: Carolin Palomaa

Skövde kommun

Hemtjänsten handlar frysta/kylda matlådor i butik/webbshop samtidigt som annan livsmedelsbeställning. Specialkost i form av "multiallergi" (minst två allergier) samt konsistensanpassade matlådor gör måltidsavdelningen men det är ytterst få sett till vår stora kommun (kanske fem, sex stycken). Kontakt: Ida Henriksson

Söderhamns kommun

Kylda matlådor packade i modifierad atmosfär. I dagsläget har vi cirka 400 kunder och levererar cirka 85 000 matlådor per år. Matlådorna beviljas av biståndshandläggare till alla som är 65 år eller äldre. Kommunens hemtjänst kör ut maten fyra gånger i veckan på olika områden och kunden får mat för en vecka. Just nu har vi tio alternativ att välja på och två efterrätter ingår som är helfabrikat, kan vara till exempel kräm eller mazarin. Efter årsskiftet kommer vi erbjuda nio maträtter och en hemlagad efterrätt. Kontakt: Karin Andersson

Söderköpings kommun

Vi kommer gå från varma lådor till att de äldre får handla i butik (eller beställa från privata restauranger) i februari 2024. I december 2023 öppnar kommunen en seniorrestaurang för dem som har möjlighet att komma dit och äta.

Sölvesborgs kommun

Varma matlådor från två kök och det finns två alternativ att välja på. Dessert varje dag. Kontakt: Jenni Sällberg

Vetlanda kommun

Vi har varm mat, cirka 400 portioner som tillagas i sju olika kök. Vi är en stor kommun till ytan och har kök i alla kommundelar. I ett kök i centralorten tillagas cirka 180 portioner av totalantalet. Vi serverar en maträtt per dag. Rätten anpassas till minuskoster, allergier och sjukdomar. Det är hemtjänsten som kör alla matlådor. Kunden får huvudrätt, sallad/råkost, dessert varje dag, vid soppa serveras bröd med pålägg. Kontakt: Lena Ottosson

Vimmerby kommun

Brukare med bistånd för matdistribution får kylda matlådor, som vi tillagar i ett av våra tillagningskök, levererade en gång i veckan av vår egen personal i kylda bilar. Kontakt: Sofia Andersson

Östhammars kommun

Vi har kalla matlådor som beställs digitalt och levereras av extern aktör tre gånger/vecka. Matsedel består av två olika rätter/dag som brukaren kan välja av. En av rätterna på matsedel är traditionell husmanskost och den andra är en av maträtterna som skolan erbjuder. Kontakt: Anneli Wallén


Läs mer

I denna artikel beskrivs Lunds kommuns arbete med en heldygnsmatkasse till de mest sköra äldre.

Senast uppdaterad