Landsbygdsnätverket
Grossistfil i Excel, med äpplen i bakgrunden

Tematräff 8 november: Nya sätt att upphandla

Tätare samverkan med ny grossist, mer transparent prissättning och ökad kontakt mellan gårdar och kök. Vid en digital tematräff kommer flera kommuner dela med sig av erfarenheter kring vilka behov de sett, och hur de förnyat sina arbetssätt vid upphandling.

Onsdagen den 8 november klockan 13.30-15.00 arrangerar MATtanken en digital tematräff som fördjupar sig i några av de erfarenheter som är delade i Erfarenhetsbanken.

– Denna gång fokuserar vi på upphandling. Vi kommer att få höra representanter från fem kommuner berätta om nya arbetssätt och hur de skruvat på metoder för genomförandet av upphandlingar – allt för att nå längre i verksamheternas målsättningar, säger MATtankens Anna Lundstedt.

Under tematräffen kommer vi också få veta mer om utvecklingen av en ny app som ska underlätta kommunikation och affär mellan kök och livsmedelsproducent.

– Välkommen att vara med på denna tematräff och ta del av nya arbetssätt inom upphandlingsområdet! säger Anna Lundstedt.

Medverkande vid tematräffen


Ökad samverkan med ny grossist ger mer lokalproducerat på tallriken

Kostcheferna Espen Rognstad, Ödeshögs kommun och Markus Gustafsson Vadstena/Boxholms kommuner berättar om hur de i deras inköpssamverkan valt ett nytt tillvägagångssätt i den senaste upphandlingen av livsmedel. Det resulterade bland annat i ett avtal med ökat utbud av närproducerade produkter och ett tätare samarbete med grossisten.

Nu har varje kök har en egen bondgård

Verksamhetsstrateg Carolin Palomaa, Skellefteå kommun, berättar om en upphandling som gjordes för att öka kontakten mellan kök och gårdar och ge förutsättningar för elever att få mer kunskap om var maten kommer ifrån. Upphandlingen har lett till att köken/skolorna nu har en "egen bondgård".

Transparent inköpspris med ett fast påslag

Kostchef Markus Östling, Staffanstorps kommun, berättar om den upphandling man genomfört där både livsmedel och kem-varor finns med samma avtal. Målet var också att få till en mer transparent prissättning, samt samordnade varuleveranser med grossisten som samarbetspart.

Skaff – enklare upphandling av livsmedel

Sebastian Fjäll, upphandlare i Vallentuna kommun, och Alain Grenard, kostchef i Karlstads kommun, kommer berätta om en ny app som ska underlätta upphandling och avrop av varor producerade i närområdet. Appen håller på att utvecklas av kommunerna i samverkan med Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten.

Tematräffen är en del av projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av Livsmedelsverket.

MATtankens Erfarenhetsbank hittar du här!

Senast uppdaterad