Landsbygdsnätverket
En persons händer syns, personen håller i ett äpple.

Foto: Unsplashed

Utredning om EU-stöd till frukt i skolan

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket tagit fram ett förslag till stöd för frukt i skolan, som skulle ligga på 38 miljoner kronor om året om det infördes.

– MATtanken har funnits med i utredningsarbetet tillsammans med ett antal aktörer med intresse för frågan, berättar Eva Sundberg MATtanken.

I Jordbruksverkets uppdrag har det ingått att föreslå utformning av ett stöd, men också analys av måluppfyllnad, administrativa, ekonomiska och andra eventuella konsekvenser för både myndighet och stödmottagarna. I uppdraget ingick också att söka synergier med stödet till utdelning av skolmjölk.

Utredningen visar att den administrativa kostnaden för att införa och administrera stödet är hög i förhållande till budgeten för skolfrukt.

– Att barn bör äta mer frukt och grönt är alla överens om, men vilken är den bästa vägen dit? Sammantaget visar utredningen att situationen är komplex, fortsätter Eva.

Den 10 november överlämnades utredningen till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

– Nu får vi vänta och se om och hur regeringen tar frågan vidare, säger Eva.

Senast uppdaterad