Landsbygdsnätverket

Genomförda regionala temadagar

2023

Regional temadag i höst: Grönsaker, potatis och bär. Västra Götaland


Vilka mervärden finns det med att köpa svenska grönsaker, potatis och bär? Var med och diskutera lämpliga krav att ställa för att få mer svenska råvaror under hela året.
Den 5 september besöker vi Evenstorps gård och Gällenäs gård där det odlas bär, potatis och grönsaker.

Syftet med dagen är att ge aktörer i Västra Götalands län möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Mer information
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Arrangörer: Regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med MATtanken.

Tema kyckling, regional temadag, Västra götaland


Den 10 maj
gör vi studiebesök på Anestad gård, där man föder upp ekologisk kyckling. Vi kommer också att få lyssna på och ställa frågor till Lotta Berg från SLU som är professor i husdjurens miljö och hälsa

Vi utbyter erfarenheter och diskuterar vilka krav vi kan ställa på kyckling som upphandlas och köps in till köken.

Syftet med dagen är att ge aktörer i Västra Götalands län möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Mer information
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Arrangörer: Regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med MATtanken.

2022

Regional temadag om kött. Västra Götalands län


Datum/tid:
Onsdag 26 oktober kl. 09.00-15.15

Vi besöker Halla gård i Edsvära utanför Kvänum där Anders Gunnarsson skapat ett cirkulärt system där inget går till spillo. På gården föder de upp 20 000 grisar per år, med solen som enda energikälla. Genom att knyta ihop kretsloppet är gården självförsörjande på foder, värme, el och nästan all gödning.

Vi utbyter erfarenheter och diskuterar vad som är bra kött och vilka krav vi ska ställa på det kött som upphandlas och köps in till köken, Vi reder även ut begreppen kring exempelvis naturbeteskött och gräsbeteskött och det där med soja i fodret.

Syftet med dagen är att ge aktörer i Västra Götalands län möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Plats: Halla gård och Qvänum mat & malt. 

Mer information
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Nätverksdag för kostchefer och ansvariga i offentliga kök i Västmanland


Datum/tid:
Onsdag 5 oktober kl. 10.00-15.00

Träffen är en del av arbetet med den regionala livsmedelsstrategin i Västmanland, där målet är att öka livsmedelsproduktionen i länet. Vi kommer bland annat göra studiebesök på vilthanteringsanläggning.

  • Viltmaten har många fördelar, hur kan vi ta tillvara dem i de offentliga köken?
  • Länsstyrelsen driver ett projekt ”Från Jägare till krögare” som syftar till att mer vildsvinskött skall serveras i offentliga kök och i restauranger.
  • Vilt- och vildsvinsköttet är ett klimatsmart alternativ som i högre grad behöver nå konsumenten eftersom avskjutningen vildsvin behövs för att minska skador på jordbruksmark, trafik och trädgårdar.

Vi vill diskutera hur vi ökar andelen lokal mat i offentliga kök. Eva Sundberg, MATtanken deltar under dagen som består av både studiebesök, information, workshop och diskussioner. Vi får lära oss mer om vildsvinsköttets väg till offentliga kök.

Syftet med dagen är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider.

Plats: Vi inleder dagen i vilthanteringsanläggningen i Travarbo utanför Medåker och åker sedan till Medåkers Bygdegård i Arboga kommun.

Mer information
Petteri Hällström, Länsstyrelsen
Josefin Eriksson, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Fiskar i fångstnät.

Regional temadag om sjömat. Västra Götalands län

Tisdag 17 maj kl. 09.30-16.15

Vi kommer bland annat att göra studiebesök på Kristineberg i Fiskebäckskil och Orkla (Abba) i Kungshamn. Den blå maten har många fördelar, hur kan vi ta tillvara dem i de offentliga köken?

Syftet med dagen är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök. Dagen riktar sig till dig som är involverad i planering och upphandling av offentliga måltider i Västra Götalands län.

Plats: Kristineberg i Fiskebäckskil och Orkla Kungshamn.

Här kan du läsa ett referat från den regionala temadagen den 17 maj.

Mer information
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen
Eva Sundberg, MATtanken

Regional temadag om mejeri och ost i offentliga kök, Stockholms län

Onsdag 4 maj kl. 09.30-15.00

Lagom till vårens kosläpp har vi glädjen att bjuda in till en temadag om
mjölkproduktion och upphandling av mejerivaror och ost! Träffen
genomförs fysiskt och vi gör ett studiebesök på en modern svensk
mjölkgård. Dagen inleds med ett studiebesök hos Anette Gustawson på Billinge gård
norr om Norrtälje. Vi fortsätter med lunch i närliggande Brogårdens
bygdegård och eftermiddagen ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte
kring upphandling av ost och mejeri. Det kommer finnas gott om tid för
nätverkande och samtal med kollegor.

Träffen genomförs inom arbetet med Stockholms läns livsmedelsstrategi, där
ett av målen är att andelen svenska livsmedel i offentliga kök ska öka. Arrangör är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med MATtanken.

Här kan du läsa ett referat från den regionala temadagen den 4 maj.

Mer information
Anna Lundstedt, MATtanken
Sara Norman, Länsstyrelsen

2021

Temadag: Ost. Västra Götalands län

Den 18 november kl. 09.00-16.00 bjöd MATtanken, regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland in till en temadag om ost.

Besök gjordes på Sörgården i Jällby och Gäsene mejeri i Ljung, där vi fick veta mer om mjölkproduktion, råvaran, osttillverkning och vilka krav vi kan och bör ställa i samband med upphandling.

Syftet med dagen var att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion som på sikt leder till att det tillagas mer mat med svenska livsmedel i offentliga kök.

Här kan du läsa en artikel om gårds- och studiebesöket på mejeri.

Digital träff: Maten som ger resultaten. Stockholms län

Den 17 november kl. 14.30-16.00 genomförde MATtanken tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm denna digitala träff.

  • Hur kan måltiderna integreras i den pedagogiska verksamheten? Vallentuna kommuns kostchef Charlotte Müntzing och representanter från projektet ExplorEAT.
  • Food for Life, så gör man i Östergötland. Eva-Lott Blixt, Söderköpings kommun.
  • Bonden i skolan och digitala gårdsbesök, LRF Mälardalen och Anette Gustawson, Billinge Gård.
  • Farmer Time och Fiskaren i skolan. Karin Carlsson, Hushållningssällskapet.

Här kan du läsa en artikel om den digitala träffen.

Temadag: Fisk. Stockholm

Den 1 juni, kl. 09.00-11.45 genomförde MATtanken tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm en regional upphandlingsdag med tema fisk.

Dagen bjöd dels på ett teoripass om olika hållbarhetsaspekter kring fisk och det
svenska fiskets förutsättningar, dels fick vi ta del av praktiska exempel på hur vi
kan få in mer hållbar fisk i köken och hur den kan tillagas. Det blev också tid
för gruppdiskussioner och nätverkande.

Föredragshållare: Jenny Sultan, Trosa kommun; Mats Eriksson, Stockholms fiskauktion; Mattias Lindström, Mälarfiskarna; Daniél Kallonas, kökschef Skapaskolan i Huddinge.

Webbinarium: Olika sätt att köpa och sälja ekologiska trädgårdsgrödor till offentlig sektor

Onsdagen den 19 maj, kl. 9.00-10.30 bjöd Jordbruksverket in till ett webbinarium med Eva Sundberg, MATtanken, och inbjudna gäster. Att sälja frukt och grönsaker till offentliga kök kan vara en viktig säljkanal. Hur går offentlig livsmedelsupphandling till? Hur får man kontakt? Hur kan offentlig sektor bidra till att det blir fler odlare - och en ökad produktion? Webbinariet vände sig i första hand till lokala producenter och odlare.

Temadag: Bröd och spannmål. Västra Götaland

Den 6 maj 2021 kl. 08.15-12.00 bjöd MATtanken, regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland in till ett digital upphandlingsdag med tema Bröd och Spannmål där ett fyrtiotal personer deltog.

Några av frågorna som besvarades under träffen var: Hur är det att vara ekologisk spannmålsbonde? Kan en traditionell kvarn utveckla innovativa produkter för framtiden? Hur gör man när man ska upphandla färskt bröd till en hel region? Varför börjar det jäsa när mjöltillverkare, lokala bagare och kockar i de offentliga köken möts?

Temadag: Livsmedelsupphandling i praktiken. Hur gör andra och kan vi lära av varandra? Stockholm

Den 28 januari kl. 9.00-11.45 bjöd MATtanken och Länsstyrelsen Stockholm in till en andra regional träff om upphandling. Träffen, som även denna gång var digital, fokuserade på att lära av andra om hur vi kan upphandla svenska och/eller lokala produkter i praktiken.

Vi fick höra upphandlare och kostchefer berätta om såväl lyckade som mindre lyckade försök – och vi fick med oss handfasta tips och trix på vägen. Mötet modererades liksom förra träffen av Eva Sundberg från MATtanken.

2020

Temadagar om upphandling av lokal och svensk mat. Stockholm

Den 30 september, kl. 9-12, bjöd MATtanken och Länsstyrelsen Stockholm in till en regional digital träff som uppstart till planeringen av kommande temadagar om upphandling. Aktiviteterna vänder sig till dig som är involverad i arbetet med upphandling av livsmedel och måltidstjänster i Stockholms läns kommuner och region.

Upphandlingsdag, tema vilt- och vildsvin. Västra Götaland

Den 5 november, kl. 8.15-12.00 genomföde vi i samarbete med regionen och länsstyrelsen i Västra Götaland - en digital upphandlingsdag på tema vilt- och vildsvinskött. Dagen vände sig till dem som är involverade i planering och upphandling av offentliga måltider i Västra Götaland. Här kan du läsa mer ett studiebesök vid en vilthanteringsanläggning, som gjordes i samband med upphandlingsdagen.

Senast uppdaterad