Landsbygdsnätverket

Bilderna är från en beredskapsövning med nödvatten och test av krismeny. Foto: Eslövs kommun.

Mer om beredskapsnätverket

Syftet med MATtankens beredskapsnätverk är att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte lära och inspireras av varandra. Det handlar om att sammantaget öka kunskapen men också om att tillsammans belysa behov och utmaningar samt hitta nya lösningar för att stärka offentliga måltidsverksamheters beredskap. Beredskapsnätverket träffas digitalt ett par gånger per termin.

Anmäl dig till beredskapsnätverket för offentliga måltider

Här kan du anmäla dig till beredskapsnätverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att gå med i nätverket får du inbjudningar till nätverksträffarna och löpande information om vad som är på gång i arbetet kring beredskap och offentliga måltider.

Målgrupp för nätverket

Målgruppen för nätverket är måltidschefer, utvecklare med flera i kommunernas måltidsverksamheter samt beredskapssamordnare eller motsvarande. Vi vänder oss också till strateger och samordnare på kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter som jobbar med frågan om offentliga måltider och beredskap.

Kommande träff

Vi kommer ha tema beredskap och offentlig måltid i Studio MATtanken fredag den 27 september kl. 08.30, i samband med Beredskapsveckan, vecka 39.

Årets sista träff i nätverket blir den 5 december, kl. 13.30-15.00, Save the date.

Vi återkommer med mer information om höstens sammankonster.

Genomförda nätverksträffar


Nätverksträffen torsdagen den 16 maj, kl. 13.30-15.00 var på temat upphandling av lokal mat, med koppling till beredskap.

Onsdag den 7 februari, kl. 13.30-15.00. kommunernas satsningar på beredskap, beredskapskök och kopplingen till trygghetspunkter. Vara och Linköpings kommuner berättade om sitt arbete. Här kan du läsa en summering från träffen.

Onsdag den 6 december, kl. 13.30-15.00. Lina Nyberg, utredare, Statskontoret, presenterade rapporten En stärkt livsmedelsberedskap i kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Nykvarns kommun och Finspångs kommun delade med sig om planering, genomförande och lärdomar från övningar med scenario vattenavbrott respektive elavbrott. Träffen avslutade med erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Den 6 september, kl. 13.30-15.00. Tema: Öva. Hur har andra gjort? Representanter från Vallentuna, Ånge och Lidköping fanns med på träffen. Vi fick också en kort information från Adda Inköpscentral om hur det gått i arbetet med att upphandla Livsmedel Krisberedskap.

1 juni, kl. 13.30-15.00. Uppstart. På den första träffen talade vi om hur vi ska använda nätverket och vi tog del av följande presentationer:

  • Annelie Jansson, beredskapssamordnare, Livsmedelsverket. Om att dela information kring beredskapsfrågor med varandra på ett säkert och effektivt sätt. Här kan du ta del av innehållet i Annelies presentation om säkerhet och sekretess.
  • Helena Eggens och Linnéa Nilsson från inköpscentralen Adda berättade om den upphandling som just nu pågår kring ”Livsmedel Krisberedskap”.
  • Anni Gederberg från Östersunds kommun berättade om måltidsverksamhetens beredskapsarbete.

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem i beredskapsnätverket får du löpande uppdateringar om vad som händer i det pågående arbetet med att stärka offentliga måltiders beredskap men även tips och idéer vad andra aktörer gör.

Förhoppningen är att nätverket även bidrar till att nya kontakter tas och att det blir ett givande och tagande av erfarenheter och kunskap.

Kontakt

Hör av dig till mattanken@jordbruksverket.se om du vill veta mer om beredskapsnätverket.

>> Tillbaka till startsidan MATtanken - beredskap.