Landsbygdsnätverket
Illustration för projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

Program till tematräffen "Mer mat i magen – genom innovativa lösningar och nya arbetssätt"

En skolrestaurang som är öppen hela dagen, effekterna av gratis pedagogisk lunch och hur ”Meal on wheel” bidrar till en annorlunda måltidsupplevelse. Det är tre av de erfarenheter som vi kommer få veta mer om vid tematräffen den 15 mars.

Tematräffen "Mer mat i magen – genom innovativa lösningar och nya arbetssätt" hålls utifrån erfarenheter som delats i den nya Erfarenhetsbanken. Den sker digitalt, i Zoom, den 15 mars klockan 13.30-15.00.

På tematräffen medverkar representanter från kommunerna Luleå, Köping, Trelleborg, Karlstad och Söderköping.

– Det blir verkligen spännande att höra dem berätta mer om de erfarenheter som de delat till den nya Erfarenhetsbanken – och det finns säkert andra kommuner som arbetar med liknande lösningar och arbetssätt. Jag hoppas att vi under tematräffen får ett utbyte av kunskap och erfarenheter säger Anna Lundstedt, samordnare i MATtanken.

Bild av programmet för tematräffen

Klicka på bilden för att visa tematräffs-programmet som pdf.

Erfarenheterna som kommer delas vid tematräffen är:

Luleå kommun: Måltidsresan

Under hösten påbörjades en ”måltidsresa” med målet att mer klimatsmart mat ska ätas upp och närvaron vid lunchen ska öka. Elevernas delaktighet och inflytande över måltiden är en viktig del i utvecklingsarbetet.

Trelleborgs kommun: Meal on Wheel

Kommunens foodtruck har blivit en tillgång och är mycket uppskattad av eleverna. Foodtrucken avlastar skolrestauranger, serverar mat vid friluftsdagar och bidrar till en
modern och annorlunda måltidsupplevelse.

Söderköpings kommun: Fler pedagoger i skolrestaurangen

Med gratis pedagogisk lunch ökar vuxennärvaron, vilket skapar lugn. Det gör att eleverna vågar testa mer, sitter längre och får mer mat i magen. Det pratas också mer mat generellt på skolan.

Köpings kommun: Frukost i skolan

Det är långa dagar i skolan och många åker hemifrån tidigt. Därför blev det stort intresse när
elever på högstadiet erbjuds att äta frukost i skolan. Det har bidragit till en lugnare skolmiljö och att det även blir mer skollunch i magen. Satsningen är en del av konceptet Gröna tråden.

Karlstads kommun: Ät vad du vill när du vill

Skolrestaurangen är öppen hela dagen för att på ett innovativt sätt erbjuda hållbar mat när elever behöver energipåfyllning, även utanför ordinarie lunchtid. Tanken är också att skolrestaurangen ska bli en mötesplats för ungdomar och vuxna.

Varmt välkommen!

Om Erfarenhetsbanken

I Erfarenhetsbanken Länk till annan webbplats. samlas goda erfarenheter som kommuner och regioner delar – om hur man utvecklar hållbara offentliga måltider. Det kan vara alltifrån större projekt och upphandlingar till handfasta tips.

Det görs så mycket bra saker runt om i landet för att utveckla hållbara måltider. Alla är välkomna att använda Erfarenhetsbanken – dela erfarenheter och inspireras av hur andra arbetar. Glo och sno! Dela en erfarenhet från er verksamhet redan i dag.

MATtanken kommer regelbundet lyfta inkomna erfarenheter vid tematräffar, i fördjupande artiklar och inlägg i sociala medier.

Erfarenhetsbanken är en del av projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som finansieras av Vinnova och koordineras av Livsmedelsverket.

Senast uppdaterad