Landsbygdsnätverket

Frågor & svar. Sammanfattning av efterföljande samtal

I samband med webbinariet om sillens återkomst till offentliga kök ställde deltagarna flera frågor. Nedan har vi sammanfattat några svar.

Märkning och certifiering

Flera frågor rörde olika certifieringar av fisk och vad de står för. MSC är en av de vanligaste märkningarna på sjömat från yrkesfisket i Sverige.

Ilona Miglavs och Ingrid Undeland berättade under webbinariet att MSC är en miljömärkning, det vill säga näringsinnehållet i fisken eller frågan om klimatpåverkan inkluderas inte. Ilona berättade vidare att fiskeribranschen håller på att utveckla en ”blåmärkning" som visar att sjömaten är fiskad inom kvot, det vill säga att fisken kommer från lagligt fiske. Då tillgången på MSC-märkt sill kan variera, beroende på hur olika fångstområden stängs/öppnas, skulle "blåmärkt" fisk kunna vara ett alternativt kriterie för den som handlar sill till offentliga kök.

I Landsbygdsnätverkets folder kan du läsa mer: Fisk och fiske – vad är det som gäller? Öppnas i nytt fönster. Foldern är ett kunskapsstöd som vänder sig till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av mat och den intresserade konsumenten.

Hur kan man motverka härskning?

Sillen är en fet fisk som härsknar om den inte omhändertas och tillagas några få dagar efter fångst. För att förlänga perioden innan härskning berättar Ingrid Undeland att man kan behandla sillen med naturliga antioxidanter, exempelvis med extrakt från rosmarin. Detta görs helst redan vid landningen av fisken på fabriken, men kan även göras i köket. Det är viktigt att tillaga fisken så snart som möjligt efter leverans. Om fisken är fryst ska den inte tinas förrän precis innan den ska tillagas.

Nya produkter

Sillburgare, sillbiffar och sill (med eller utan skinn). Produktutvecklingen går framåt och Ilona Miglavs säger att industrin kan möta efterfrågan på nya produkter, exempelvis efterfrågan på skinndragen sill.

Sill och strömmning - riktlinjer för förskola och skola

Flera frågor under webbinariet handlade om innehåll av oönskade ämnen i sillen. När det gäller fet fisk är dioxin och PCB de vanligaste ämnen som man undrar över. Livsmedelsverkets kostråd kring fisk och skaldjur finns på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad som gäller specifikt för offentliga måltidsverksamheter anges i Livsmedelsverkets riktlinjer för förskolan och skolan.

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i förskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Pdf-en öppnas i ett nytt fönster. På sidan 25 finns information om fisk och skaldjur och på sida 40 finns information om strömming. (Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming).

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i skolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Pdf-en öppnas i ett nytt fönster. På sidan 27 finns information om fisk och skaldjur och på sida 43 finns information om strömming. (Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming).

Senast uppdaterad