Landsbygdsnätverket

Mer om vildsvinsnätverket

Syftet med MATtankens vildsvinsnätverk har varit att öka kunskapen och hitta nya lösningar för att få mer vildsvinskött att nå matgästerna. Vildsvinsnätverket har sedan starten genomför tio träffar. Nätverket är för närvarande vilande.

Genomförda nätverksträffar

  • 9 februari 2023: Tema: Resultat från den uppföljande kartläggningen - inköp av vildsvinskött i offentliga kök. Vad har hänt sedan förra kartläggningen? Nuläge och framåtblick.
  • 3 oktober 2022: Tema: Vildsvinsköttets klimatavtryck i jämförelse med andra proteinkällor och förluster i livsmedelsproduktionen orsakade av vildsvin.
  • 5 april 2022. Tema: Från kommunjakt till servering.
  • 15 december 2021. Tema: Hur når vi kontinuitet i tillgång och servering?
  • 23 september 2021. Tema: Lära av varandra.
  • 27 maj 2021. Tema: Tillgång och efterfrågan.
  • 22 februari 2021. Tema: Vilthanteringsanläggningar.
  • 10 december 2020. Tema: Krav i samband med upphandling.
  • 10 november 2020. Tema: Attityd och acceptans.
  • 29 september 2020. Nätverk. Uppstart.

Vad har nätverket gjort?

Genom erfarenhetsutbyte och goda exempel har vi inspirerat varandra och uppmuntrat kommuner och regioner att köpa och nyttja vildsvinskött. Vi har också velat motivera jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister att göra ansträngningar för att tillgängliggöra köttet till offentliga kök.

Målgrupp för nätverket

Målgruppen för nätverket har varit framförallt måltidschefer, upphandlare, måltidscontrollers, kockar och kökschefer. Nätverket har också vänt sig till aktörer som arbetar med vildsvinsfrågan i leden innan de offentliga måltidsorganisationerna, som jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister.

Vad har det inneburit att vara medlem?

Som medlem i vildsvinsnätverket har du löpande fått uppdateringar om vad som händer kring MATtankens vildsvinsarbete men även tips och idéer vad andra aktörer gör. Förhoppningen har varit att nätverket även bidrar till att nya kontakter tas och att det blir ett givande och tagande av erfarenheter och kunskap.

Kontakt

Hör av dig till mattanken@jordbruksverket.se om du vill veta mer om vildsvinsnätverket och dess arbete.